HomeNieuwsAangepaste aandeelhoudersstrategie PZEM

Aangepaste aandeelhoudersstrategie PZEM

Publicatiedatum: 3 nov. 2017

Op 9 juni van dit jaar werd er door Provinciale Staten een motie aangenomen (mede ingediend door de SGP) waarin het college van Gedeputeerde Staten werd opgeroepen om te komen met een herijkte en aangepaste aandeelhoudersstrategie. Dit is nodig om de aandeelhoudersbelangen goed te kunnen blijven behartigen en ook om de uitgebreide bevoegdheden van de publieke aandeelhouders (waaronder de provincie) zorgvuldig te kunnen uitoefenen.

Vandaag stond deze herijkte aandeelhoudersstrategie ter besluitvorming op de agenda van Provinciale Staten. In de aangepaste strategie is opgenomen dat de onderneming PZEM geherstructureerd moet worden, zodat de aandeelhouders op termijn afscheid kunnen nemen van de commerciële energie-activiteiten. Voor Evides is de wens om deze volledig in overheidseigendom te brengen.

De SGP is van mening dat er een goede aandeelhoudersstrategie is vastgesteld. Het hele proces kan samengevat worden in één zin: van bouwen naar afbouwen. Maar tot het zover is, is de onderneming voor 100 procent het eigendom van de aandeelhouders (provincie en gemeenten). Een bedrijf ooit opgebouwd met publiek geld van onze voorouders. Het is, in de meest letterlijke zin, maatschappelijk kapitaal. En daarbij past wat de SGP betreft maximale zeggenschap binnen wettelijke kaders. Statenlid Dorst: ‘’Want, wie niet opkomt voor zijn belangen faalt.’’

‘’Want, wie niet opkomt voor zijn belangen faalt.’’

Als het aan de SGP ligt, kunnen de aandeelhouders en de ingestelde commissie er niet strak genoeg opzitten. Dat is legitiem en gerechtvaardigd. Want, wie niet opkomt voor zijn belangen faalt.

Provinciale Staten hebben Gedeputeerde Staten gevraagd om een concreet tijdpad voor het vervolg van het herstructurering traject PZEM. In een brief aan de aandeelhouderscommissie heeft PZEM een visie op dit traject geschetst.

Deze brief stemt de SGP niet geheel tot tevredenheid. Wij missen namelijk één essentieel onderdeel, één belangrijk moment. PZEM heeft aangegeven gericht onderzoek te gaan doen. Het zou naar de mening van de SGP passen binnen de afspraken dat er eerst door de onderneming en de Raad van Commissarissen wordt aangegeven hoe zij de besluitvorming willen voorbereiden en wat er wordt onderzocht aan mogelijkheden en scenario’s. Een soort gedetailleerd plan van aanpak. Dat zou vervolgens door de aandeelhouders beoordeeld en goedgekeurd moeten worden. Pas dan kan de onderneming aan de slag. Dit essentiële onderdeel mist de SGP in de brief. Statenlid Dorst: ‘’En dat is wel van groot belang, anders komt er straks een denkrichting en een onderzoeksrichting die niet de onze is.’’