HomeNieuwsAfbreken werkbezoek minister Schouten

Afbreken werkbezoek minister Schouten

Publicatiedatum: 9 jul. 2020

Op 8 juli bracht minister Schouten een bezoek aan Zeeland over beschikbaarheid van zoet water. Op advies van de politie werd het werkbezoek aan Kamperland afgezegd. De politie schreef letterlijk op Twitter: “Minister Schouten heeft vandaag een werkbezoek aan #Kamperland na ons advies afgezegd. Op locatie was een groep boeren aanwezig. Er werd gevreesd dat het bezoek niet ordentelijk zou verlopen. Daarom heeft de minister besloten om de bijeenkomst niet door te laten gaan.”

De SGP-Statenfractie is benieuwd naar de feiten rondom deze gebeurtenis en wil opheldering. Wat is er daadwerkelijk gebeurd? Is er hoor- en wederhoor toegepast? Overheidsdiensten hebben het over ‘vrees voor niet ordentelijk verloop’ en boeren geven aan dat er een gezellige sfeer was, aanspreekbaar waren voor de politie en met 10-15 tractoren zichtbaar wilden zijn omdat de sector hard wordt getroffen. De Tweede Kamer spreekt zich met forse bewoordingen uit over de gebeurtenis. De SGP-Statenfractie vraagt zich af of de vooringenomenheid juist is. De politie geeft in het AD aan dat er geen sprake was van een ‘dreigende situatie’, het een rustige sfeer was maar de infrastructuur op de locatie waar de minister moest passeren simpelweg niet geschikt was voor een demonstratie.

Gelet op de grote (politieke) commotie, het imago van Zeeland, de Zeeuwse boeren die tot nu toe altijd het goede gesprek hebben gezocht en de urgentie van het thema waar de minister voor op werkbezoek was, heeft Statenlid Harold van de Velde de volgende vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten:

  1. Was het College van Gedeputeerde Staten betrokken bij de organisatie van het werkbezoek van minister Schouten op 8 juli?
  2. Is er overleg geweest met de provincie over het afbreken van het werkbezoek van de minister?
  3. Welk advies heeft de politie gegeven en welke redenen lagen hier ten grondslag aan?
  4. Wie heeft de beslissing tot het afbreken van het werkbezoek daadwerkelijk genomen?
  5. Bent u het met de SGP-fractie eens dat in gevoelige (politieke) discussies het belangrijk is dat overheden en overheidsdiensten feiten goed communiceren en het de taak is om goed om te gaan met de context ter plaatse?
  6. Is er aan hoor en wederhoor gedaan (bij o.a. de betreffende boeren) waarop een dergelijk zwaar besluit door de minister is genomen?
  7. Is het juist dat er ter plaatse één politievoertuig stond, ongeveer 10-15 tractoren die geen verkeer blokkeerden en dat er een gezellige sfeer was waarbij alle regels werden opgevolgd? Indien dat niet het geval was, wat was dan een juiste situatieschets?
  8. Is het college van Gedeputeerde Staten bereid om minister Schouten alsnog op een goede wijze in contact te brengen met de Zeeuwse boeren die aanwezig waren?
  9. Wanneer vindt het werkbezoek opnieuw plaats aangezien de zoetwaterproblematiek in Zeeland een belangrijk probleem is dat goed aangepakt dient te worden?