5 september 2024

Symposium 'Goederenvervoer over water'

De binnenvaartsector is van grote betekenis voor de provincie Zeeland. Dat hangt vooral samen met de logistieke betekenis van de goederenvervoersector op het functioneren van de havens. Meer dan 50% van de goederen die van of naar Zeeland vervoerd worden, gaat per binnenvaartschip. Maar welke ontwikkelingen bedreigen het vervoer over water? En welke kansen liggen er om vervoer per schip juist uit te breiden? Is vervoer over water een veiliger alternatief dan vervoer over het spoor die door onze Zeeuwse dorpskernen gaat? Om de Zeeuwse volksvertegenwoordigers en bestuurders te laten informeren over het belang van goederenvervoer over water, de (economische) kansen voor Zeeland en wat de Zeeuwse overheden samen met betrokken partners hieraan kunnen bijdragen, organiseert de SGP-Statenfractie een symposium over 'De Zeeuwse zoektocht naar kansen voor meer vervoer over water'. 

Programma

Op D.V. donderdagavond 5 september 2024 zijn alle Zeeuwse volksvertegenwoordigers en bestuurders welkom aan boord van de MPS Denick II voor een rondvaart door de Sloehaven (Vlissingen). De inloop is vanaf 18.30 uur en om 19.00 uur zal het symposium geopend worden. Tijdens de rondvaart zullen verschillende deskundigen hun visie op de kansen voor het goederenvervoer over water in Zeeland delen. Onder andere dhr. Ad Koppejan (Koninklijke Binnenvaart Nederland) en dhr. Henk van Dalfsen (Veiligheidsregio Zeeland) zullen tijdens deze bijeenkomst spreken. Na de pauze wordt er een paneldiscussie met verschillende deskundigen gehouden waarbij aanwezigen vragen kunnen stellen. Na afloop van het inhoudelijke deel is er nog gelegenheid om onder het genot van een hapje en drankje met elkaar en/of de sprekers/panelleden in gesprek te gaan. Om 21.30 uur meert het rondvaartschip weer aan bij de parkeerplaats in Vlissingen. 

Parkeren en opstappen

Gratis parkeren is mogelijk bij het treinstation in Vlissingen (Veerhaven). Vanaf de parkeerplaats ziet u het rondvaartschip (MPS Denick II) liggen.

Aanmelden 

U kunt zich voor het symposium aanmelden middels onderstaand formulier:

{{ errors.first("field_5345") }}
{{ errors.first("field_5346") }}
{{ errors.first("field_5347") }}