HomeNieuwsAntwoord van het College op vragen van SGP en PvdA over cultureel erfgoed

Antwoord van het College op vragen van SGP en PvdA over cultureel erfgoed

Publicatiedatum: 3 apr. 2019

De SGP en PvdA slaan de handen ineen voor een breed gedragen Zeeuwse Kerkenvisie. De provincie en de gemeenten moeten meer werk moeten maken van het behoud van de Zeeuwse kerkgebouwen. Met een serie Statenvragen roepen beide partijen Gedeputeerde Staten op om zo snel mogelijk tot actie over te gaan. Inmiddels heeft het College geantwoord op de vragen van SGP en PvdA.

Statenleden Kees van den Berge (SGP) en Ralph van Hertum (PvdA) werken al meer dan een jaar aan het thema. In september 2018 namen de Provinciale Staten een motie over dit onderwerp unaniem aan. De twee Statenleden hebben een gemeenschappelijk belang. Samen willen ze kerkgebouwen voor de toekomst bewaren. Van der Berge wil graag religieus en cultureel erfgoed behouden. Van Hertum zet in op de educatieve, duurzame en economische functie van de kerkgebouwen.

Van den Berge: “In Zeeland ligt een grote opgave voor de toekomst. Sommige kerkgebouwen staan al leeg, andere kerkgebouwen komen in de nabije tijd leeg te staan. Wij willen dat de provincie en de gemeenten actie ondernemen, want op dit moment stelt het Rijk geld ter beschikking voor kerkenvisies. Ons uiteindelijke doel is een breed gedragen Zeeuwse Kerkenvisie, ondersteund door de inwoners, de gemeenten en de provincie.”

Van Hertum: “Wij zetten in op behoud van de gebouwen, omdat de kerken culturele, educatieve en economische waarde hebben. Inwoners zien de kerkgebouwen als eeuwenoud herkenningspunt. Toeristen komen naar hier om de historische Zeeuwse dorpen te bezoeken en daar hoort het kerkgebouw bij. Ook een visie op industrieel erfgoed, maritiem erfgoed en molenvisie is een goed plan.”

Zie ook de artikelen van 8 maart 2019 en 2 april 2019 van de PZC over dit onderwerp.