HomeNieuwsBeleidsnota natuurwetgeving: Bouwen, Bewaren, Bomen

Beleidsnota natuurwetgeving: Bouwen, Bewaren, Bomen

Publicatiedatum: 10 dec. 2018

7 december 2018 werd tijdens de Statenvergadering de beleidsnota Natuurwetgeving aangenomen door Provinciale Staten. De SGP vroeg extra aandacht voor oude, duurzame bomen en voor zorgvuldigheid bij het afschieten van verwilderde katten. Verder is de SGP blij met de beleidsnota, waarin veel punten zijn meegenomen die in het voortraject aangekaart zijn. 

Met betrekking tot natuurwetgeving richt de SGP zich op bouwen en bewaren. Bouwen lukt de provincie goed, maar bewaren blijkt steeds weer lastig te zijn. Als SGP willen we de schepping bewaren, maar schepping en natuur is niet hetzelfde. Veel van de schepping is al veranderd. Dit maakt het lastig om de waarde van natuur te duiden.

Met betrekking tot de plantafstand van bomen vindt de SGP dat het college van GS de regel van 10 meter moet bewaren. In gebieden met oude, duurzame bomen past de 10 meter maat echter niet. SGP heeft daarom samen met VVD, CDA en PvdA een amendement ingediend om een uitzondering te maken voor oude, duurzame bomen die nu al op een grotere afstand geplant staan. Dit amendement is unaniem door Provinciale Staten aangenomen. Daarnaast diende SGP samen met CDA en PvdA een amendement in met betrekking tot verwilderde katten. SGP is voor zorgvuldig beleid: het afschieten van verwilderde katten moet alleen goed onderbouwd gebeuren. Ook dit amendement werd aangenomen.

Over het algemeen is de SGP erg blij met de beleidsnota natuurwetgeving. GS heeft veel zaken die in het voortraject besproken zijn meegenomen in de nota.