HomeNieuwsBinnenvaartontbijt: nuttig, effectief en onverwachte gesprekken

Binnenvaartontbijt: nuttig, effectief en onverwachte gesprekken

Publicatiedatum: 17 mrt. 2018

Zaterdagochtend 17 maart 2018 kwamen zo’n 40 binnenvaartschippers en vertegenwoordigers van de lokale, provinciale, landelijke en Europese politiek bij elkaar om te spreken over de kansen en uitdagingen voor de binnenvaartsector. In een met sneeuw bedekte locatie in Nieuwdorp werd onder het genot van een verse jus d’orange en croissantje gesproken over veiligheid, ontgassen, lig- en overnachtingsplaatsen, regelgeving en tal van andere onderwerpen.

Veiligheid Ooster- en Westerschelde
In de eerste gespreksronde gingen zo’n 12 binnenvaartschippers in gesprek met gedeputeerde Van der Maas over de veiligheid op de Ooster- en Westerschelde. Een belangrijk aandachtspunt is het verantwoordelijkheidsvraagstuk: Wie is waar verantwoordelijk voor bij een calamiteit? Denk bijvoorbeeld aan reddings- en bergingsoperaties. Daar moeten duidelijke afspraken over gemaakt worden. Daarnaast drong de sector erop aan om meer spreiding aan te brengen in de ligging van reddingsboten. Die zitten nu teveel in bepaalde hoeken en daardoor te ver weg van andere plaatsen.

Verbod op varend ontgassen
In de tweede gespreksronde sprak gedeputeerde Van der Maas met de schippers over allerlei faciliteiten die voor de sector van belang zijn. In juni 2017 heeft de SGP samen met een aantal andere partijen een motie ingediend om vanaf 1 juli 2018 een verbod op varend ontgassen in Zeeland in te stellen. Het idee erachter was om de sector een jaar de tijd te geven om daadwerkelijk aan het verbod te kunnen voldoen en een ontgassingsinstallatie te realiseren. Volgens de sector had dit verbod echter gelijk in moeten gaan, want: ‘’Pas als er een verbod is, worden er oplossingen gezocht.’’

Lig- en overnachtingsplaatsen
Een ander belangrijk punt dat in de verschillende gesprekken naar voren kwam, was de kwantiteit en kwaliteit van ligplaatsen. Op veel plaatsen mogen schippers niet overnachten, maar worden ze weggestuurd. Veel ligplaatsen worden ook door tankers en jachten ingenomen. De ligplaatsen waar men wel kan en mag overnachten moeten goed gefaciliteerd zijn. Zo is het belangrijk dat schippers gemakkelijk met de auto van en aan boord kunnen om bijvoorbeeld om een boodschap te gaan.

Milieu- en overige regelgeving
De sector heeft de landelijke overheid meegegeven om bij de emissie-eisen niet eenzijdig te kijken naar de certificering van motoren, maar om naar de daadwerkelijke emissies te kijken door te meten aan de pijp. Dit biedt meer ruimte voor oudere schepen. Tevens werd de oproep gedaan om meer te investeren in opleidingen. Het is belangrijk dat er, naast het voldoen aan de theoretische eisen, ook gekeken wordt of iemand daadwerkelijk de competenties heeft. Invoering van een praktijkexamen zou een oplossing kunnen zijn. De sector worstelt ook met het probleem dat het lastig is om Nederlandse jongeren te vinden voor vacatures. Hier ligt een taak voor de overheid om jongeren enthousiast te maken voor een baan in de scheepvaart.

Onverwachte gesprekken
Het mooie aan dit soort praktische gesprekken tussen politici en schippers is dat er soms onverwachte informatie boven tafel komt. Zo wees de sector er ons als politiek op dat de recente invoering van de spitstrein in Zeeland ook gevolgen heeft voor de scheepvaart. Sinds de komst van de spitstrein gaat de Sloebrug in Vlissingen minder vaak open en betekent dit dus langere wachttijden voor de scheepvaart. Het maakt duidelijk dat we als overheid ‘het veld’ in moeten gaan om te horen wat er speelt en wat de gevolgen van bepaalde beleidskeuzes zijn.

Eerste vruchten al afgeworpen
Bij binnenvaartschippers bestaat veel irritatie over de vele en lange stremmingen waar zij dagelijks mee te maken hebben. Er is begrip voor het feit dat reparaties aan bijv. bruggen noodzakelijk zijn. Maar dat er vanwege de reparatie aan de Stationsbrug in Middelburg een noodbrug bij moet komen, omdat fietsers anders 4 minuten om moeten fietsen gaat er bij de schippers niet in: ‘’De noodbrug zorgt voor veel ongemak en lange wachttijden om door te kunnen varen.’’ Nadat gedeputeerde Van der Maas de bezwaren van de schippers tijdens het ontbijt had aangehoord, is in overleg met de binnenvaartsector besloten om de noodbrug vier maal per dag te openen i.p.v. twee keer. Lees meer hierover in dit PZC-artikel.

Al met al kijken we terug op een zeer interessant en waardevol ontbijt met de binnenvaartsector. Het was voor ons maar weer eens het bewijs dat beleid niet alleen aan een bureau uitgedacht moet worden, maar dat het van wezenlijk belang is om ook met mensen uit de praktijk in gesprek te gaan. De drie gespreksleiders (gedeputeerde Harry van der Maas, Statenlid Ad Dorst en lijsttrekker Europese verkiezingen Bert-Jan Ruissen) gaan aan de slag met de aandachtspunten die ze hebben meegekregen. Om te voorkomen dat deze punten tussen wal en schip geraken, zullen wij nauw contact onderhouden met de regiocoördinator van Schuttevaer en de aanwezige schippers over de voortgang van de actiepunten. Uiteraard vinden wij het heel belangrijk dat u ons altijd weet te vinden wanneer u vragen of opmerkingen heeft. Onze contactgegevens vindt u hier.