HomeNieuwsBoter bij de vis

Boter bij de vis

Publicatiedatum: 20 jul. 2020

Toen de Raad van State eind mei 2019 het Nederlandse beleid om stikstof terug te dringen in kwetsbare natuurgebieden verwierp, ontstonden er overal problemen met vergunningen. Het Rijk en de provincies zijn vervolgens aan de slag gegaan om nieuwe beleidsregels op te stellen waardoor er toch weer vergunningen afgegeven kunnen worden. De situatie in Zeeland is anders dan in de rest van het land, omdat hier ongeveer de helft van de stikstofdepositie aan komt waaien over zee. Gedeputeerde Staten zijn aan de slag gegaan om een duidelijk kader op te stellen voor een Zeeuwse aanpak: het Statenvoorstel Strategische aanpak stikstof. Wat de SGP hiervan vindt, leest u hieronder.

Nederland vs. Zeeland
Het landelijke stikstofbeleid treft ons allemaal. Het roept veel emoties op. Al maanden vinden er boerenprotesten plaats. Het beleid zorgt voor onbegrip van allerlei kanten. Dat is een kwalijke zaak. De SGP is om die reden blij dat er een echt Zeeuws plan ligt. De stikstofsituatie is hier namelijk anders dan in de rest van het land. Fractievoorzitter Joan van Burg: ‘’Toen boeren vorig jaar in het hele land protesteerden op allerlei manieren, kwamen de boeren in Zeeland praten op het Provinciehuis. Dat waren misschien stevige gesprekken, maar ze hebben wel resultaat gehad.’’

Waardering voor haalbaarheid
Er zijn veel verschillende meningen over het belang van natuur. Sommigen hebben niets met natuur, terwijl anderen vinden dat alles moet wijken voor natuurgebieden. Het Statenvoorstel strategische aanpak stikstof zit daar tussenin. Gedeputeerde Staten durven te kijken naar de haalbaarheid van de kritische depositiewaarden. Daardoor leggen we onszelf geen maatregelen op die we nooit kunnen halen. Uiteraard worden er kritische depositiewaarden gesteld, maar wel in combinatie met maatregelen om de natuur robuuster te maken, maatregelen om bedrijven te helpen hun stikstofuitstoot te verminderen, etc. Dat is een Zeeuwse aanpak die de SGP zeer waardeert!

Drempelwaarde vs. woningbouw
De grootste problemen met kritische depositiewaarden in Zeeland doen zich voor bij 2 natuurgebieden op de koppen van de eilanden. Het grootste deel van de stikstof komt daar over zee aangewaaid en valt dus niet te wijten aan Zeeuwse stikstofuitstoot. Van Burg: ‘’Wij zijn van mening dat dit dan ook niet ten koste moet gaan van woningbouw.’’ Gelukkig is er een drempelwaarde in voorbereiding die dat voor een deel zal voorkomen. De SGP is daar blij mee.

Boter bij de vis
Er is echter ook een aspect dat heel slecht uit te leggen valt: de zeescheepvaart versus de visserij. De visserij is een typisch Zeeuwse sector die haar brood o.a. verdient in de Zeeuwse wateren. Bij vergunningaanvragen moeten vissers met allerlei kunst- en vliegwerk proberen om hun stikstofuitstoot op 0 uit te laten komen. Terwijl zeeschepen die vele malen meer stikstof uitstoten, zonder belemmering door Natura 2000-gebied, zoals de Ooster- en Westerschelde, kunnen varen. Dat valt aan onze vissers toch niet uit te leggen? Daarom heeft de SGP-fractie samen met een aantal andere partijen een motie ingediend om bij de minister aan te dringen op een landelijke regeling die een beperkte stikstofuitstoot van vissersboten toestaat. Bovendien moet de Provincie niet krampachtig omgaan met de nieuwe stikstofregels voor een oude, Zeeuwse sector als de visserij. De motie is met brede steun aangenomen. Van Burg: ‘’Als SGP proberen we hiermee te voorkomen dat er een onwerkbare situatie ontstaat voor onze Zeeuwse vissers. Zodat deze mooie Zeeuwse sector kan blijven voortbestaan!’’