HomeNieuwsCapaciteitsproblemen meldkamer Middelburg opgelost

Capaciteitsproblemen meldkamer Middelburg opgelost

Publicatiedatum: 9 okt. 2019

Begin september heeft de SGP middels schriftelijke vragen aan het College haar zorgen geuit over de kwetsbaarheid van de meldkamer in Middelburg. Onderzoek wees uit dat problemen met de personele bezetting een risico vormden voor de continuïteit. Er is inmiddels een oplossing gevonden, blijkt uit antwoorden van het College op vragen van de SGP.  

Op 6 september 2019 heeft in de PZC en het RD een artikel gestaan waarin verwezen werd naar een onderzoek uit 2015 waaruit bleek dat regionale meldkamers kwetsbaar zijn. De Meldkamer Ambulancezorg in Middelburg werd specifiek benoemd. De Zeeuwse SGP Statenfractie is van mening dat een goed functionerende regionale meldkamer van groot belang is voor de inwoners en bedrijven in Zeeland. De meldkamer is het informatieknooppunt en communicatieknooppunt binnen de hulpverleningsketen en daarom van levensbelang. Om die reden stelde de SGP schriftelijke vragen aan het College. 

Op 8 oktober ontving de SGP een reactie van Gedeputeerde Staten op de gestelde vragen.  Uit de antwoorden van het College blijkt dat  er een oplossing is gevonden voor de personele bezetting van de meldkamer. Dit heeft ertoe geleid dat de meldkamer in Middelburg voldoende in stand wordt gehouden tot aan de overgang naar Bergen op Zoom in 2020. De samenvoeging en verhuizing naar Bergen op Zoom in juni 2020 is er ook op gericht om de kwetsbaarheid rond het capaciteitsprobleem in de toekomst op te lossen. 

De SGP is blij dat er een oplossing is gevonden voor de personele bezetting van de meldkamer. Voor mensen in nood is de meldkamer het eerste contact met de hulpdiensten zodat er snel hulp ter plaatse kan komen. Voor hulpverleners is de meldkamer de plek waarvan zij informatie ontvangen over een incident en waar zij om ondersteuning kunnen vragen. Daarom is het van levensbelang dat de meldkamer optimaal functioneert. Het lijkt er op dat de coördinatie van de hulpverlening in Zeeland voorlopig is gegarandeerd.