HomeNieuwsEerste politieke activiteit van 2020: op bezoek bij ZLTO

Eerste politieke activiteit van 2020: op bezoek bij ZLTO

Publicatiedatum: 13 jan. 2020

Vorige week dinsdag stond de eerste politieke activiteit van 2020 gepland. Samen met SGP Scheldestromen bezochten we de ZLTO. De agrarische sector is enorm belangrijk voor Zeeland. Regelmatig overleg met boeren is belangrijk om te weten wat er speelt. We spraken o.a. over het belang van zoetwater, stikstof, landbouwroutes en ontpoldering. 

Zoetwatervoorziening
De laatste jaren worden gekenmerkt door lange, droge periodes. Het belang van een zoetwatervoorziening voor met name de agrarische sector wordt steeds groter. Een vitale landbouw en fruitteelt is voor een provincie als Zeeland heel belangrijk. Niet alleen economisch, maar ook vanwege de grote rol in de inrichting van het landschap. Onlangs heeft de minister besloten om het Volkerak-Zoommeer voorlopig zoet te houden. Dat is goed nieuws voor de boeren, want het Volkerak is een belangrijke zoetwater buffer. Oost Zuid-Beveland kan momenteel gebruik maken van deze buffer. Bij ZLTO leeft de wens dat het bereik van deze buffer verder uitgebreid wordt over Zuid-Beveland, zodat meer boeren gebruik kunnen maken van het zoetwater. Wellicht dat hier in de toekomst onderzoek naar gedaan kan worden.
De SGP is van mening dat er prioriteit gegeven moet worden aan het beheer van voldoende zoetwater. In natte periodes moet het zoetwater tijdelijk opgevangen en opgeslagen worden, zodat er in droge periodes gebufferd kan worden.

Noodwet stikstof
Er bestaat bij boeren nog veel onduidelijkheid over de noodwet en er leven nog veel vragen. Gaat er bijvoorbeeld nog een drempelwaarde komen? Komt er langs de achterkant toch een koppeling tussen dier- en fosfaatrechten en dus een belemmering? ZLTO pleit voor enerzijds voor maatwerk als het gaat over het verplaatsen van bedrijven en anderzijds voor flexibiliteit als het gaat over bedrijven die wel een opvolger hebben, maar die klem zitten qua regelgeving en juist bedrijven die wel ruimte hebben om door te kunnen, maar die geen opvolger hebben.
De SGP is geen voorstander van regeldruk en constante wijzigingen. Dat maakt het voor boeren ontzettend lastig om hun bedrijf te runnen. De boer is de beste beheerder van de natuur. Het is een ambacht dat zich al honderden jaren heeft bewezen. Boeren zijn belangrijk voor de voedselvoorziening. De rekening van stikstof kan dus niet eenzijdig bij de boer neergelegd worden. 

Landbouwroutes
De veiligheid in combinatie met fietsverkeer en schoolroutes is een belangrijk aandachtspunt. Het is van belang dat goed in beeld is waar de landbouwroutes liggen en welke knelpunten er zijn. ZLTO heeft het Waterschap en de Provincie opgeroepen om dit onderwerp hoger op de agenda te plaatsen. De SGP onderschrijft deze oproep en zal hier aandacht voor blijven vragen. 

Natuur Westerschelde
De Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie werkt aan de ontwikkeling van een robuuste en veerkrachtige Scheldenatuur. ZLTO is van mening dat dit zoveel mogelijk buitendijks moet gebeuren en dat er geen goede landbouwgrond mag verdwijnen voor natuur. Ook de SGP is geen voorstander van ontpoldering. De komende tijd zullen we dit scherp in de gaten houden.