HomeNieuwsFinanciële bijdrage voor opruimen drugsafvaldumping wenselijk

Financiële bijdrage voor opruimen drugsafvaldumping wenselijk

Publicatiedatum: 22 nov. 2018

Gedeputeerde Staten onderschrijven dat het wenselijk is dat grondeigenaren een bijdrage van de (rijks)overheid kunnen krijgen voor het opruimen van drugsafvaldumpingen. Er wordt gewerkt aan een duurzame financiële oplossing voor het opruimen van drugsafvaldumpingen in de komende jaren. Deze informatie ontving de SGP naar aanleiding van vragen die ze stelde op 21 oktober 2018. 

Grondeigenaren bij wie chemisch afval gedumpt werd, konden van 1 februari t/m 30 juni 2018 een subsidieaanvraag indienen voor maximaal 50 % van de opruimkosten. De SGP is van mening dat de provincie Zeeland deze subsidie moet continueren, aangezien de problematiek steeds groter wordt.

Hieronder leest u de vragen van de SGP met de antwoorden van Gedeputeerde Staten.

1. Is GS bekend met de hierboven geschetste problemen rond dumping van chemisch afval en de grote mate waarin dit deze maand is voorgekomen? Ja

2. Is GS het met de SGP-fractie eens dat particuliere grondeigenaren gecompenseerd dienen te worden in te maken kosten bij opruimen van dit chemisch afval? Het is wenselijk dat een bijdrage van de (rijks)overheid verkregen kan worden voor het opruimen van drugsafvaldumpingen. Het is namelijk bekend dat de kosten zelden kunnen worden verhaald op de veroorzaker van de vervuiling.

3. Hoeveel aanvragen zijn er binnen gekomen in de eerste helft van 2018? Er is één aanvraag binnengekomen. Wij verwachten op korte termijn te kunnen besluiten op deze aanvraag. De aanvraag heeft betrekking op een dumping in 2017

4. Is GS net als de SGP van mening dat er geen einddatum aan de compensatiemogelijkheid moet worden verbonden, aangezien de problematiek steeds groter wordt? De subsidieregeling is een uitvloeisel van een amendement (34000-XII-49) dat is aangenomen in de Tweede Kamer in 2014. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincies hebben in een convenant invulling aan dit amendement gegeven. Uitvoering vindt plaats via een subsidieregeling van de provincies. Voor dumpingen in de jaren 2015, 2016 en 2017 is daarvoor budget beschikbaar gesteld. Het IPO werkt met het Rijk in het Bestuurlijk omgevingsberaad (BoB) aan een duurzame financiële oplossing voor het opruimen van drugsafvaldumpingen in de komende jaren.

Foto: Vaten met vermoedelijk drugsafval gedumpt in een sloot bij Poortvliet. ©HV Zeeland