HomeNieuwsInstandhouding beeldbepalende kerkgebouwen

Instandhouding beeldbepalende kerkgebouwen

Publicatiedatum: 24 sep. 2018

Tijdens de Statenvergadering van vrijdag 21 september 2018 heeft de SGP samen met een groot aantal andere fracties een motie ingediend waarin het college van Gedeputeerde Staten wordt opgedragen om samen met gemeenten een visie op te stellen voor religieus erfgoed in Zeeland, zodat kerkgebouwen een verantwoorde herbestemming krijgen als ze aan de eredienst worden onttrokken. In de op te stellen kerkgebouwenvisie moeten aspecten van educatie, duurzaamheid en versterking van sociale betrokkenheid in gemeenschappen betrokken worden. Zeeuws religieus erfgoed (met name kerkgebouwen) komt steeds meer leeg te staan, heeft al een andere functie gekregen of is soms zelfs al gesloopt. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt in 2019 en de volgende jaren geld beschikbaar om religieus erfgoed een duurzame toekomst te bieden. De SGP is van mening dat kerkgebouwen van grote culturele en historische waarde kunnen zijn. Bovendien zijn het vaak beeldbepalende monumenten in een dorp of stad en vervullen ze een belangrijke sociale functie. Het is daarom nodig om samen met gemeenten kerkenvisies op te stellen om zo weloverwogen keuzes te maken welke kerkgebouwen voor eventuele subsidie in aanmerking kunnen komen. De motie werd unaniem aangenomen!