HomeNieuwsKennisuitwisseling Zeeuwse SGP'ers

Kennisuitwisseling Zeeuwse SGP'ers

Publicatiedatum: 13 jun. 2018

De SGP-Statenfractie hecht veel waarde aan goede contacten en kennisuitwisseling met Zeeuwse SGP-raadsleden, wethouders en de fractie van het Waterschap. Jaarlijks organiseert de Statenfractie een bijeenkomst in Landlust te Nieuwdorp waar alle Zeeuwse SGP-politici voor worden uitgenodigd. Tevens vindt er jaarlijks op initiatief van de Statenfractie een overleg tussen de SGP-fractievoorzitters plaats op het Provinciehuis. De SGP-Statenleden gaan ook regelmatig op bezoek bij de lokale fracties om te horen welke onderwerpen daar spelen en wat de Provincie daarin kan betekenen. 

SGPolitici
Op 13 juni 2018 vond de jaarlijkse bijeenkomst met alle Zeeuwse SGP-vertegenwoordigers plaats in Nieuwdorp. De gemeenteraadsverkiezingen waren net geweest, dus een mooie gelegenheid om kennis te maken met de nieuw gekozen SGP-raadsleden. Tevens is van gedachten gewisseld over de op te stellen Omgevingsvisie, samenwerking tussen de verschillende Zeeuwse overheden (spiegeling) en leefbaarheid. 

Gesprekken met lokale fracties, afdelingen en kiesverenigingen
Ieder SGP-Statenlid heeft een tweetal lokale fracties/verenigingen toegewezen gekregen om regelmatig te bezoeken en contact te houden over de onderwerpen die per gemeente spelen. In het afgelopen jaar brachten de Statenleden bezoeken aan al deze fracties/kiesverenigingen. Tijdens deze bezoeken of soms ook telefonische of mailcontacten werd geïnventariseerd welke onderwerpen in een gemeente actueel zijn en welke rol de Provincie daarin kan spelen. Tevens waren de Statenleden vaak aanwezig op allerlei verschillende bijeenkomsten om daar met andere politici en bestuurders van gedachten te wisselen. Een overzicht:

Januari 2018

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de Provincie Zeeland spraken de SGP-Statenleden met veel andere Zeeuwse (SGP) bestuurders. 
Op een bijeenkomst in het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland waren alle SGP-wethouders en de gedeputeerde bij elkaar om een aantal zaken te bespreken. 

Februari 2018

De jaarlijkse ledenvergadering van de Provinciale Afdeling van de SGP vond plaats in 's-Gravenpolder. Daar spraken de SGP-Statenleden met de achterban. Tevens werd geluisterd naar een bijdrage van Job Schot over visserijzaken (pulskorvisserij, aanlandplicht, etc.). 
Statenlid Ad Dorst bezocht de ledenvergadering van de PKV Yerseke om zich te laten informeren over de opvattingen over de Zanddijk en met betrokkenen te spreken over welke maatregelen er genomen moeten worden om de Zanddijk te verbeteren. 

Maart 2018

Statenlid Kees van den Berge bracht in maart een bezoek aan de PKV van Schouwen-Duiveland in Zierikzee. Daar sprak hij over de toekomst van de recreatiesector. Veel recreatiebedrijven willen hun bedrijf kwalitatief verbeteren. Door een veranderende vraag van de consument is het nodig dat er een nieuw aanbod komt van vakantieverblijven, die tegemoet komen aan de wensen van de consument voor meer luxe en comfort. 

April 2018

De PKV van Rilland werd bezocht door Statenlid Kees van den Berge. Vanuit de PKV werd gepleit voor meer toezicht tijdens (vooral) de nachtelijke uren, voor meer politie en boa's in onze provincie om stroperij en illegale activiteiten zoals dumpingen van drugsafval tegen te gaan. 

Mei  2018

Energietransitie zal de komende jaren veel verandering geven in hoe wij o.a. gaan wonen en hoe we ons vervoeren. De jongeren van nu zullen deze veranderingen merken. Statenlid Kees van den Berge sprak erover met de SGP Jongeren afdeling van Schouwen-Duiveland. 

Juli 2018

Statenleden Goos Roeland en Harold van de Velde brachten een bezoek aan de gemeenteraadsfractie van Tholen om informatie op te halen voor het verkiezingsprogramma van de SGP-Statenfractie. 

Augustus 2018

In augustus bracht Statenlid Ad Dorst een bezoek aan de Reimerswaalse SGP-fractie om belangrijke punten te inventariseren voor het provinciale verkiezingsprogramma. Onderwerpen die aan bod kwamen: woningbouw in kleine kernen, verkeer (o.a. calamiteiten en doorstroming bij de Vlaketunnel en de Zanddijk), de zoetwaterproblematiek in de landbouw, het parkeren van vrachtwagens langs de A58 en bedrijventerreinen bij kleine kernen. 

September 2018

Op 6 september woonde Statenlid Job de Visser een fractievergadering bij van de Middelburgse SGP-fractie. Tijdens deze vergadering heeft hij input opgehaald voor het verkiezingsprogramma. Op 28 september was Job de Visser aanwezig op de ledenvergadering van SGP Middelburg te Arnemuiden. Dhr. Zevenbergen hield een lezing over 'Rechtsstaat zonder Bijbelse geregechtigheid?'.