HomeNieuwsLobby voor de landbouw begint vruchten af te werpen

Lobby voor de landbouw begint vruchten af te werpen

Publicatiedatum: 10 mrt. 2018

Na overleg met vertegenwoordigers uit de landbouwsector, heeft de Provincie Zeeland besloten dat landbouwers ook in 2018 de mogelijkheid krijgen om onder begeleiding over de Zeelandbrug te rijden. In 2017 is een proef gehouden om met landbouwvoertuigen drie keer per week onder begeleiding van Schouwen-Duiveland naar Noord-Beveland te kunnen rijden. De opzet van deze proef voldeed niet helemaal aan de behoeften van landbouwers, daarom wordt de opzet voor 2018 gewijzigd.

Proef
Sinds 1 juni 2017 konden landbouwvoertuigen in konvooi drie keer per week ’s morgens vroeg de Oosterschelde oversteken via de Zeelandbrug. Uit de evaluatie van deze proef bleek dat er behoefte was om vaker over te kunnen steken. Daarom is het vanaf 2018 mogelijk om iedere dag onder begeleiding (en na vooraf aanmelden) de Zeelandbrug over te gaan. Ook wordt een avondkonvooi ingesteld. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens van landbouwers om na een dag werken ’s avonds weer naar huis te rijden. Deze oplossing wordt als een tijdelijke oplossing gezien. SGP-gedeputeerde Van der Maas: ‘’We hopen dat landbouwverkeer uiteindelijk in de toekomst gebruik kan maken van de Oosterscheldekering. Die is breder en daardoor ook veiliger.’’ Wanneer dit mogelijk wordt, zal de mogelijkheid om over de Zeelandbrug te rijden vervallen.

Vruchten van landbouwlobby
De SGP is blij dat er nu een goede oplossing is voor de landbouwsector. Voorheen mocht landbouwverkeer niet over de Zeelandbrug. De Oosterscheldekering was ook geen optie wegens langdurige werkzaamheden. Een goede alternatieve route was er niet. Daarom vroeg de SGP in juni 2016 al aan Gedeputeerde Staten om snel een oplossing voor dit probleem te zoeken. Die oplossing kwam er in 2017 toen met de eerste proef over de Zeelandbrug werd gestart. Gedeputeerde Van der Maas heeft na afloop van deze proef geëvalueerd samen met de betrokken partijen. Samen met de vertegenwoordigers van de landbouwsector is na goed overleg besloten om in 2018 verder te gaan met de nieuwe opzet.

Nieuwe regeling
Vanaf 12 maart 2018 kunnen ritten over de Zeelandbrug worden aangevraagd. Op maandag t/m vrijdag om 05.45 en 20.45 uur is het mogelijk om onder begeleiding van Colijnsplaat naar Zierikzee te rijden. Andersom kunnen ritten aangevraagd worden om van Zierikzee naar Colijnsplaat te rijden op maandag t/m vrijdag om 06.17 en 21.17 uur. Gedeputeerde Van der Maas is blij met deze oplossing: ‘’De agrarische sector is van oudsher belangrijk voor Zeeland. Agrarische bedrijven en loonwerkers die aan weerszijden van de Oosterschelde hun werk hebben, moeten met regelmaat de Zeelandbrug over. We willen hen een vlotte en veilige route van Noord naar Zuid aanbieden, die ook de veiligheid en snelle doorstroming voor andere weggebruikers garandeert.’’

De SGP is verheugd dat de lobby van o.a. onze fractie voor de landbouwsector zijn vruchten afwerpt. In ons verkiezingsprogramma beschreven we dat een vlotte aanpak van knelpunten nodig is, zodat zowel landbouwverkeer als overig verkeer zich veilig kan verplaatsen. Met deze oplossing is het knelpunt ‘landbouwverkeer van Noord naar Zuid’ voorlopig opgelost.