HomeNieuwsMarinierskazerne: alle rechten voorbehouden!

Marinierskazerne: alle rechten voorbehouden!

Publicatiedatum: 4 mrt. 2020

Het hing al langere tijd in de lucht, de geruchten gingen al weken en op Valentijnsdag kwam het besluit dat de Marinierskazerne definitief niet naar Vlissingen komt. Het kabinet kondigde aan dat er een speciale gezant aangesteld wordt die met Zeeland moet gaan onderhandelen over compensatie. Provinciale Staten belegden een extra Statenvergadering op woensdagavond 4 maart 2020 om te spreken over de nieuwste ontwikkelingen.

''Liever had ik hier niet gestaan. Want we gaan het niet hebben over de bouwplanning voor het project waarvoor sinds 2014 overeenkomsten met het Rijk zijn getekend.'' Zo begon fractievoorzitter Joan van Burg het betoog van de SGP. We zijn hier omdat het Rijk enkele weken geleden een voorgenomen dubbelbesluit heeft genomen. Een besluit waarbij, als er een voldoende pakket aan compensatie met Zeeland overeengekomen kan worden, de marinierskazerne NIET naar Vlissingen komt. 

Als SGP zijn we hier zeer teleurgesteld in. Een besluit kan altijd teruggedraaid worden, indien daar hele goede redenen voor zijn. Als dat het geval is, dan ga je daarover in overleg met je contractpartners. Er liggen verschillende getekende contracten. Met de Provincie Zeeland, gemeente Vlissingen en het Waterschap Scheldestromen. Als er dan blijkbaar al vele maanden andere locaties onderzocht worden als vestigingsplaats voor de Marinierskazerne, dan resulteert dat in een enorm geschaad vertrouwen. Als SGP hadden we een dergelijk onbetrouwbaar gedrag van de Rijksoverheid niet verwacht. Wij hebben achting voor overheden en verwachten daar betrouwbaarheid van. De SGP-fractie in de Tweede Kamer heeft hier, middels een motie van afkeuring, duidelijk haar mening over gegeven. Dat is bij de SGP zeldzaam. In Zeeland voelen we hetzelfde. 

Het kabinet en de Tweede Kamer hebben aangegeven dat er ruimhartige compensatie moet komen. Het kabinet heeft daartoe een gezant, een speciaal adviseur bedacht. Deze gezant is echter nog steeds niet aangesteld. Blijkbaar is het moeilijk om een gezant te vinden die naar Zeeland durft. We hopen dat dat wel snel geregeld gaat worden. 

Gedeputeerde Staten hebben ons maandagavond een brief gestuurd met een procesvoorstel over hoe nu verder. Als SGP hebben wij daar, net als vele andere partijen, zeker ook ideeën bij. Daarom hebben wij een motie opgesteld waarbij we het geluid van vele partijen uit Provinciale Staten hebben geprobeerd in één motie te verwoorden. In de motie wordt de teleurstelling geuit, nadere uitleg gevraagd van het kabinet en wordt er gesproken over de omvang van de compensatie die minstens even groot moet zijn als wat de marinierskazerne voor Zeeland zou betekenen. Tevens wordt er een richting meegegeven voor het vervolg waarbij wij ons als Zeeland alle rechten voorbehouden, want we hebben rechtsgeldige contracten in handen. Die gaan we niet teniet doen. De motie werd unaniem aangenomen! De volledige motie kunt u hier lezen. 

Als SGP hebben we het nadrukkelijke verzoek bij Gedeputeerde Staten neergelegd om op korte termijn een uitgebreider procesvoorstel aan Provinciale Staten toe te zenden voor het vervolg in de komende maanden. En daarbij gaat het ook over ideeën die bij ons en bij andere volksvertegenwoordigers van de Zeeuwse contractpartijen leven. 

Wij willen hierbij wel alvast een idee geven over de richting waarin wij denken. We denken aan dingen die Zeeland versterken. Denk aan onderwijs, aan versterking van Campus Zeeland. Denk aan versterking van het Zeeuwse bedrijfsleven door dingen toe te voegen die de Zeeuwse economie sterker maken. En vergeet ook niet dat het Rijk de regio nodig heeft. Dat wordt steeds meer. Om een voorbeeld te noemen: Het ministerie van Justitie en Veiligheid zoekt een plaats voor een nieuwe Extra Beveiligde Inrichting (EBI) met een inpandige rechtbank. Dat kost ruimte. Wij hebben die ruimte. Wij vragen Gedeputeerde Staten om het Rijk nadrukkelijk te vragen om Zeeland bovenaan te zetten als het gaat om het zoeken naar ruimte voor NIEUWE projecten en Rijksdiensten. Van verhuizen hebben we onze buik wel vol, nieuwvestiging kan goede mogelijkheden bieden. Uiteraard zijn er nog veel meer zaken die kansen bieden. Daar willen we op korte termijn met Gedeputeerde Staten over van gedachten wisselen.