HomeNieuwsOmgevingsplan 2018: stevige keuzes maken in een duidelijke richting

Omgevingsplan 2018: stevige keuzes maken in een duidelijke richting

Publicatiedatum: 21 sep. 2018

De SGP vindt het Omgevingsplan 2018 een kwalitatief goed beleidsdocument. Veel informatie en zienswijzen van allerlei organisaties zijn op een goede manier verwerkt. Toch zijn er een aantal punten waar de fractie extra aandacht voor vraagt.

Energietransitie
Een overheid moet stevige keuzes maken in een duidelijke richting. Versnipperd beleid waar lastig plannen op gemaakt kunnen worden, is onwenselijk. De SGP heeft Gedeputeerde Staten opgeroepen om er de komende tijd te focussen op zaken waarop vooruitgang geboekt kan en moet worden (o.a. de verplichtingen ten opzichte van CO2-reductie) en andere dingen over te laten aan bijvoorbeeld de markt.
Met betrekking tot windmolens heeft de SGP een tweetal vragen gesteld. In het Omgevingsplan staat een passage waarin wordt beschreven dat er overal langs dijken windmolens geplaatst zouden kunnen worden. De SGP heeft het College gevraagd of dit echt zo bedoeld is. Het ‘not-in-my-backyard principe’ is niet het antwoord op alles, want dan gebeurt er helemaal niets. Het besef dat er ergens energie opgewekt moet worden is er, maar er wordt ook grote waarde gehecht aan het open landschap in Zeeland. Ten tweede zijn er in het verleden een aantal concentratiegebieden aangewezen waarop windmolens zijn geplaatst. Er is al eens uitgerekend hoeveel extra energie er opgewekt wordt als deze windmolens vervangen worden door de nieuwere exemplaren. Dat is een behoorlijke hoeveelheid. Het is dan wel zo dat er windmolens die nu misschien 30 meter hoog zijn, vervangen moeten worden door exemplaren van bijvoorbeeld 100 meter hoog. Fabrieksschoorstenen in het Sloegebied of de Kanaalzone zijn echter net zo hoog.
De SGP heeft Gedeputeerde Staten gevraagd om zuinig om te gaan met landbouwgrond als doel voor zonnepanelen. Goede landbouwgrond is schaars. Dubbel ruimtegebruik is daarom beter dan het gebruik van ruimte voor alleen zonne-energie. Zonnepanelen moet allereerst op daken geplaatst worden. Het is de taak van de overheid om daar samen met bedrijven eerst naar te kijken voordat goede landbouwgrond wordt vol gelegd met zonnepanelen.

Zoetwatervoorziening
De SGP is blij dat op verzoek van de SGP een beeldvormende bijeenkomst over de verzilting van het Volkerak-Zoommeer wordt georganiseerd. In die bijeenkomst worden Provinciale Staten bijgepraat over de waterkwaliteit van het Volkerak en het gebruik van zoetwater voor natuur en landbouw. In het Omgevingsplan staat een passage dat nieuwe initiatieven om extern zoetwater naar Zeeland te krijgen dat die niet mogelijk zouden zijn / daar niet actief aan meegewerkt wordt. De SGP wil hier graag opheldering over van Gedeputeerde Staten.

Recreatie
Er is de afgelopen tijd veel over in het nieuws geweest. Voorafgaand aan en tijdens de Statenvergadering van 21 september waren er vaste gasten van campings in Arnemuiden, Wolphaartsdijk en Burgh-Haamstede aanwezig om te protesteren. Hun stacaravans moeten plaats maken voor vakantiehuisjes. De SGP heeft Gedeputeerde Staten gevraagd om hier haar licht ook over te laten schijnen.

Huisvesting arbeidsmigranten
De SGP is van mening dat wat nu in het Omgevingsplan staat, onvoldoende ruimte biedt om in de nabije toekomst oplossingen te bieden voor arbeidsmigranten die hier langer wonen. Middels een motie  heeft de SGP met andere partijen het college van Gedeputeerde Staten opgeroepen om op korte termijn met een onderzoek te komen. Daarin moet inzichtelijk gemaakt worden waar exact het probleem zit, welke mogelijkheden er zijn om dit op te lossen en welke acties daaraan gehangen kunnen worden. De motie is met 25 / 38 stemmen aangenomen en Gedeputeerde Staten heeft toegezegd om snel met informatie te komen.