HomeNieuws’Oneigenlijk en symboolpolitiek', dat is het verzoek voor een referendum

’Oneigenlijk en symboolpolitiek', dat is het verzoek voor een referendum

Publicatiedatum: 25 sep. 2020

In de Statenvergadering van 10 juli hebben Provinciale Staten ingestemd met het compensatiepakket voor de Marinierskazerne. Op dinsdag 18 augustus kwam bij Provinciale Staten een inleidend verzoek binnen voor het houden van een raadgevend referendum over dit compensatiepakket, met als doel het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel. Provinciale Staten besloten op vrijdag 25 september om het referendumverzoek niet-ontvankelijk en niet-referendabel te verklaren, dat wil zeggen dat er geen gehoor wordt gegeven aan het verzoek om een referendum te houden.

De Provincie heeft het verzoek getoetst aan de Referendumverordening. Daaruit blijkt dat het besluit over het compensatiepakket Marinierskazerne niet aan een referendum kan worden onderworpen, aangezien het besluit niet binnen de reikwijdte van het besluitbegrip van de verordening valt. Bovendien zijn het goedkeuringsbesluit van Provinciale Staten en de onderliggende bestuursovereenkomst compensatiepakket Marinierskazerne reeds inwerking getreden.

Oneigenlijk en symboolpolitiek
SGP-Statenlid Wim Kok: ‘’Oneigenlijk en symboolpolitiek. Dat zijn de twee woorden die gisteren bij mij naar boven kwamen, nadenkend over het onderwerp waar we nu met elkaar over spreken.’’ Oneigenlijk, omdat bij eigen inwoners het beeld lijkt te ontstaan dat er een relatie zit tussen een referendum mogen uitspreken over het compensatiepakket en een al dan niet tolvrije Westerscheldetunnel. Dat is pertinent onjuist. Welke uitslag een eventueel referendum ook zou hebben, er zit geen enkel reëel vervolgscenario bij dat leidt tot een tolvrije Westerscheldetunnel. Wim Kok: ‘’En dan dit alles toch politiek maken, dat noem ik symboolpolitiek.’’

Niet-ontvankelijk en niet-referendabel
Het voorliggende voorstel moet volgens sommige partijen uitsluitend worden beoordeeld op (1) ontvankelijkheid en (2) of het referendabel is. De SGP volgt hetgeen in het Statenvoorstel onderbouwd is weergegeven: niet-ontvankelijk en niet-referendabel. Tegelijkertijd heeft de SGP ook een bredere afweging gemaakt. Wim Kok: ‘’In juridische zin hebben wij immers in de vaststellingsovereenkomst onze rechten prijs gegeven en dient het compensatiepakket juist tot het herstel van vertrouwen tussen Rijk en regio.’’ Het is daarmee niet handig en zelfs niet wenselijk om hier bij het Rijk op terug te willen komen. Afspraak is afspraak. Het is een onverantwoord risico om nu terug te gaan naar het Rijk en straks met lege handen te staan. Gelet op de alternatieven die op tafel lagen, hebben we nu een goed compensatiepakket. Laten we dat positief-kritisch volgen, samen met onze Tweede Kamerfracties.

Voorstander van een tolvrije Westerscheldetunnel
Tot slot, om misverstanden te voorkomen, de SGP is en blijft een groot voorstander van een tolvrije Westerscheldetunnel. En ook in de tussentijd zitten wij niet stil. Het was immers de SGP die vorig jaar met succes het voortouw heeft genomen tot het initiatiefvoorstel waardoor de toltarieven voor juist de veelgebruikers dit jaar een stuk gunstiger zijn geworden. Dat is bij uitstek de achterban van de stichting Zeeland Tolvrij. Concrete en vooral structurele initiatieven van andere partijen kunnen in beginsel ook op steun van de SGP rekenen. Bij voorkeur samen en in goed onderling vertrouwen. Dat noemt de SGP politiek die daadkrachtig en betrouwbaar is.