HomeNieuwsOostkerk is gered

Oostkerk is gered

Publicatiedatum: 24 okt. 2018

Ruim 2 jaar geleden werd bekend dat de Protestantse Gemeente Middelburg (PGM) de Oostkerk wilde afstoten vanwege financiële redenen. Samen met de ChristenUnie en het CDA heeft de SGP-Statenfractie in juni 2016 aan het college van Gedeputeerde Staten gevraagd om in overleg met de PGM tot een gezamenlijke oplossing te komen voor het behoud van de Oosterk. Mede omdat deze kerk behoort tot de top 100 van meest bijzondere Rijksmonumenten in Nederland. 

Sindsdien is op verschillende momenten door de SGP en andere partijen aandacht gevraagd voor het behoud van de Oostkerk. Behoud en benutting van cultureel erfgoed is een speerpunt waar de SGP veel belang aan hecht. De SGP is van mening dat het behoud van cultureel ergoed een provinciale taak is en dat daar voldoende geld voor vrijgemaakt moet worden. In 2017 werd door het dagelijks provinciebestuur toegezegd dat het een half miljoen uit zou trekken voor de Oostkerk. Vanwege financiële krapte in de eigen begroting kon deze investering toen helaas geen doorgang vinden. 

Dinsdag 23 oktober 2018 berichtte de PZC dat het college van Gedeputeerde Staten de eerder toegezegde half miljoen euro alsnog heeft uitgetrokken. De Oostkerk is gered! De SGP is zeer verheugd met dit nieuws. Momenteel wordt door interim-directeur Leo Hannewijk van de Zeeuwse Concertzaal gewerkt aan een exploitatieplan voor de Oostkerk. De SGP vindt het belangrijk dat er een verantwoorde herbestemming wordt gevonden voor kerken die aan de eredienst worden onttrokken. Te denken valt dan aan aspecten van educatie, duurzaamheid en versterking van sociale betrokkenheid in een gemeenschap.