HomeNieuwsOverleg met Zeeuwse Milieufederatie

Overleg met Zeeuwse Milieufederatie

Publicatiedatum: 20 feb. 2018

Regelmatig gaat de SGP-Statenfractie om tafel met de Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) om te spreken over onderwerpen op het gebied van natuur en milieu waarin de Provincie en ZMf samenwerken. Dit keer stonden de onderwerpen Kustvisie, Omgevingswet/Omgevingsvisie, verduurzaming in het MKB-bedrijfsleven en collectieve acties voor het MKB voor zonne-coöperaties op de agenda. 

Kustvisie en Omgevingswet/Omgevingsvisie
De ZMf is tevreden over het verloop van het proces m.b.t. de totstandkoming en het resultaat van de kustvisie. Men heeft aan de voorkant actief meegedacht en vond dat een prettige manier van samenwerken. De ZMf heeft haar zorgen geuit over het feit dat dit proces bij het Omgevingsplan anders is gelopen. Dat is pas laat op gang gekomen, waardoor er aan de voorkant weinig tijd was voor partijen om mee te denken. De SGP vindt echter ook dat op de totstandkoming van de kustvisie verbeterpunten op te merken zijn. De vraag is namelijk of echt alle belanghebbenden betrokken zijn aan de voorkant. Alle partijen/partners moeten ruimte krijgen hun belangen in te brengen om tot een kustvisie te komen die door iedereen wordt gesteund. Alle belangen moeten tot hun recht komen. 

Verduurzaming in het MKB-bedrijfsleven
De SGP heeft gevraagd naar de inzet van de ZMf op dit vlak. Uit een rapport van ING blijkt dat veel MKB-bedrijven veel (en ook snel) aan verduurzaming werken. In de praktijk bestaat echter vaak het beeld dat het MKB in verhouding met grote bedrijven/fabrieken het slechtste jongetje van de klas is. Hier kan een belangrijk rol liggen voor de ZMf. Bijvoorbeeld door de werkplaats voor Duurzaam Ondernemen (Stimular) te faciliteren. 

Collectieve acties voor het MKB voor bijv. zonne-coöperaties
Er liggen vele hectares aan dakoppervlak in Zeeland die gebruikt zouden kunnen worden voor energieopwekking. De SGP vraagt zich af waarom hier nog zo weinig gebruik van gemaakt wordt. Veel bedrijven willen wel, maar door allerlei praktische problemen met bijv. regelgeving en vergunning komt het er in de praktijk niet van. De SGP ziet hier een belangrijke rol voor de ZMf. De ZMf zou er bijvoorbeeld een project van kunnen maken, een handleiding voor ondernemers op kunnen stellen over het 'hoe' en 'wat'.