HomeNieuwsParijs op z'n Zeeuws

Parijs op z'n Zeeuws

Publicatiedatum: 14 jul. 2020

Het Klimaatakkoord en de door het kabinet gestelde klimaatdoelstellingen hebben grote impact op het beleid van provincies, gemeenten en waterschappen. Zij moeten deze doelstellingen regionaal uitwerken in energie strategieën. Vrijdag 10 juli werd de Regionale Energiestrategie (RES) in Provinciale Staten van Zeeland behandeld. Statenlid Harold van de Velde: ''Een belangrijk voorstel, want het gaat over hoe wij Zeeuwen onze energie dagelijks gebruiken. De één thuis om zijn waterkoker aan te zetten, de ander om zijn bedrijf te runnen. Weer een ander om zijn hobby uit te voeren.'' Kortom, energie is essentieel.

Leveringszekerheid van de energiemix
Er ligt een nuchtere, Zeeuwse strategie waarin nog veel zaken open liggen. En dat is goed, want dat biedt ruimte voor ontwikkeling. Daarop inspringend heeft de SGP samen met een aantal andere partijen een motie ingediend om de eenzijdige focus op zonne- en windenergie aan te kaarten. Er moet een brede afweging gemaakt worden voor een goede energiemix. In de huidige strategie is daar onvoldoende aandacht voor. Van de Velde: ‘’We willen voorkomen dat mensen ’s-avonds in het donker zitten, omdat er niet voldoende stroom is. We moeten ons dus niet blindstaren op alleen zonne- en windenergie, want dat biedt onvoldoende leveringszekerheid.‘’ De motie is door een ruime meerderheid aangenomen.

Haalbaarheid en betaalbaarheid
In de huidige energiestrategie is weinig beschreven over de uitvoering van de plannen en hoe die betaald moeten worden. Daarom heeft de SGP samen met een aantal andere partijen een motie ingediend om alleen over te gaan tot haalbare en betaalbare investeringen die het meeste rendement opleveren. Dat kan de komende jaren best wel eens wijzigen. Een techniek die we nu niet als rendabel zien, is dat over vijf jaar misschien wel. Ook hier geldt dat we ons niet blind moeten staren op zon en wind.
En wie gaat vervolgens al die plannen betalen? De SGP vindt dat de Rijksoverheid middelen beschikbaar moet stellen voor de uitvoering van de plannen en dat dit ook echt als voorwaarde gesteld moet worden voor een gezamenlijke uitvoering in Zeeland. Van de Velde: ‘’Want het kan toch niet zo zijn dat gemeenten en provincie op moeten draaien voor de landelijk gestelde doelstellingen?’’ Ook deze motie is door een ruime meerderheid aangenomen.