HomeNieuwsSanering Thermphos: enerzijds, anderzijds

Sanering Thermphos: enerzijds, anderzijds

Publicatiedatum: 3 nov. 2017

Een aantal maanden geleden bracht de Commissie onderzoek sanering Thermphos onder leiding van Diederik Samsom een advies uit over de sanering van het terrein van de failliete fosforfabriek. De commissie heeft nadrukkelijk geadviseerd om de sanering onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van Rijk, Provincie en Zeeland Seaports te laten plaatsvinden.

Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid houdt in dat de resterende opgave van € 83 miljoen in gelijke mate over de drie partijen wordt verdeeld. Evenals de restrisico’s en meevallers. De vergunningverlening, handhaving en toezicht voor de verdere sanering wordt gestroomlijnd. Het Ministerie van I&M zal hierin het voortouw nemen.

Voor de Provincie betekent dit een uitgave van € 27,7 miljoen. Een enorme opgave voor een provincie met een dunne portemonnee. Het Ministerie van BZK is ermee akkoord gegaan om dit bedrag over een periode van 15 jaar uit te spreiden. Geplande uitgaven en investeringen die cruciaal zijn voor het provinciale takenpakket en de economische structuur kunnen dan toch hun doorgang vinden. De SGP is blij dat hierdoor ook de motorrijtuigenbelasting niet verhoogd hoeft te worden. Statenlid Van de Velde: ‘’Opcenten gebruik je om de kwaliteit van de wegen in Zeeland op peil te houden en niet om andere zaken mee te bekostigen.’’

Vrijdag 3 november 2017 namen Provinciale Staten een besluit over het advies van de commissie Samsom. Statenlid Van de Velde, woordvoerder namens de fractie op dit dossier, had voor zijn bijdrage twee auto-onderdelen, een handrem en een gaspedaal, meegenomen.

Het is ‘enerzijds, anderzijds’ bij het goedkeuren van het rapport. De handrem en het gaspedaal. Het gaspedaal zorgt ervoor dat we snelheid kunnen maken. Samsom heeft in snel tempo een oplossing gezocht waarbij drie partijen nu op dat gaspedaal kunnen drukken en er ligt een duidelijke verdeling van de kosten is, 1/3 voor ieder. Dit is mede naar aanleiding van de motie die de Staten in april in brede zin hebben aangenomen. Een succes dus! Op deze manier kunnen we snel door met het opruimen van de failliete fosforfabriek. De SGP deelt de mening van het CDA: samen de lasten, maar ook de lusten.

De handrem wordt echter aangetrokken voor de Provincie. De portemonnee van de Provincie Zeeland is niet zo dik gevuld als die van andere provincies. Daarom zien wij direct de gevolgen op onze investeringen in Zeeland van de € 27,7 miljoen die uitgegeven moet worden. Sommige kunnen waarschijnlijk geen doorgang vinden, andere plannen moeten op de lange baan worden geschoven of voor nieuwe ideeën is geen ruimte. Dit alles door een bijdrage die de Provincie moet geven aan iets waar zij geen kerntaak in heeft. Het is hoogst ongebruikelijk dat onze Provincie moet opdraaien voor een failliet bedrijf.

Statenlid Van de Velde: ‘’Als je de handrem en het gaspedaal tegelijk intrapt, komen er ongelukken. Daarom is timing het beste.’’ Juist voor de lobby richting Den Haag, want dat zou ons gezamenlijk doel moeten zijn! Ook is het noodzakelijk dat de lobby richting Europa met grote inzet wordt gevoerd. Het is goed dat volksvertegenwoordigers de oordelen, overwegingen en de oproep voor een lobby in een motie vervatten om een duidelijk signaal af te geven dat deze bijdrage niet vanzelfsprekend is.

Niet met een opgeheven handje, maar met de duidelijke boodschap dat Nederland en de Nederlandse economie veel mislopen nu Zeeland geen werk kan maken van hetgeen waar wel werk van gemaakt hoort te worden en waardoor kansen onbenut blijven.

Volgende week tijdens de Statenvergadering op D.V. 10 november wordt er een besluit genomen over de financiële dekking van het implementeren van het advies. Tevens wordt dan de motie van de SGP in stemming gebracht.