HomeNieuwsSGP stelt vragen over doelmatigheid compensatie schade natuurgebieden

SGP stelt vragen over doelmatigheid compensatie schade natuurgebieden

Publicatiedatum: 23 apr. 2014

d.d. 16 april 2014 heeft de Nationale Rekenkamer een rapport gepresenteerd, genaamd ‘Compensatie van schade aan natuurgebieden – Vervolgonderzoek naar de bescherming van natuurgebieden’. In dit rapport komt o.a. aan de orde (pag. 12 / 13) dat de Spelregels EHS (zoals in 2007 vastgesteld) niet zijn aangepast aan de nieuwe situatie die is ontstaan met de decentralisatie van natuurbeleid naar de provincies. Een zestal praktijksituaties zijn onderzocht in een aantal provincies (niet in Zeeland).

Als SGP-fractie zijn wij van mening dat – als er natuurcompensatie gedaan wordt – dit ook effectief moet gebeuren. Dus dat de beoogde doelstellingen – het compenseren van de aangebrachte schade aan de natuur – ook gehaald moet worden. Pas dan wordt duidelijk of er echt herstel is van aangebrachte schade aan de natuur, èn of belastinggeld effectief wordt ingezet.

Statenlid Joan van Burg heeft namens de SGP-Statenfractie de volgende vragen aan het Provinciebestuur gesteld:

1. Is het College van GS op de hoogte van het rapport ‘Compensatie van schade aan natuurgebieden – Vervolgonderzoek naar de bescherming van natuurgebieden’;
2. Het rapport beschrijft middels een aantal vragen de situatie op het gebied van toezicht op de naleving van natuurcompensatie. Hoe is dit toezicht in de provincie Zeeland vorm gegeven?
3. En hoe wordt de mate van slagen van natuurcompensatie geëvalueerd?
4. En hoe wordt er bijgestuurd als zou blijken dat er meer of minder natuurcompensatie wordt gerealiseerd dan beoogd (niet in hoeveelheid maar in kwaliteit)?
5. Als blijkt dat er in Zeeland onduidelijkheden zijn over wie verantwoordelijk is voor dit toezicht, is het college dan bereid om in overleg te treden met de gemeenten en het Waterschap om hier duidelijkheid in te scheppen, inclusief een passende manier van verslaglegging en evaluatie?
6. En PS in kennis te stellen van de uitkomt hiervan?

Klik hier voor het rapport van de Rekenkamer.