HomeNieuwsSteun voor initiatief SGP om verzilting Volkerak-Zoommeer te heroverwegen

Steun voor initiatief SGP om verzilting Volkerak-Zoommeer te heroverwegen

Publicatiedatum: 31 aug. 2018

Een meerderheid van de Provinciale Staten van Zeeland steunt het initiatief van de SGP om een beeldvormende bijeenkomst te organiseren. Zo'n bijeenkomst is nodig om de feiten m.b.t. de waterkwaliteit van het Volkerak-Zoommeer en het tekort aan zoetwater voor natuur en landbouw op tafel te krijgen. Aan de hand van de feiten moet vervolgens gekeken worden of het besluit tot verzilting van het Volkerak-Zoommeer heroverwogen moet worden. 

Tijdens de commissievergadering Ruimte op vrijdagochtend 31 augustus reageerden de meeste partijen positief op het voorstel van de SGP om een beeldvormende bijeenkomst te organiseren. Het vier jaar geleden genomen besluit om het Volkerak-Zoommeer te verzilten was voornamelijk ingegeven als zijnde een oplossing voor de waterkwaliteitsproblemen als gevolg van blauwalg. Middels verzilten zou dit probleem (vergiftiging van het water door blauwalg) verdwijnen. De SGP-Statenfractie wil feiten op tafel om te zien of het blauwalgprobleem nog steeds zo urgent is en of in de toekomst een oplopend tekort aan zoetwater voor natuur en landbouw misschien een groter probleem wordt dan blauwalg. Als dat laatste het geval is, dan zal de beslissing tot verzilting van het Volkerak-Zoommeer heroverwogen moeten worden. De SGP vindt zoetwater voor de landbouw en natuur cruciaal voor de toekomst van Zeeland!

Recente media-uitingen

De memo waarin de SGP om steun vroeg voor het organiseren van een beeldvormende bijeenkomst, is hier te downloaden.