HomeNieuwsTestcentrum getijdenenergie moet worden afgebouwd

Testcentrum getijdenenergie moet worden afgebouwd

Publicatiedatum: 7 jul. 2020

Rijkswaterstaat heeft de vergunning voor de bouw van het Tidal Technology Center (TTC) in de Grevelingendam per 1 juli 2020 ingetrokken. Door geldgebrek is het BT Projects niet gelukt het testcentrum voor getijdenenergie bij Bruinisse op tijd af te bouwen. De SGP vindt dat de bouw van het testcentrum wél moet doorgaan, anders is er 4 jaar voor niets aan gewerkt en is er 15 miljoen aan investeringen over de balk gegooid. 

Formeel moest het testcentrum op 1 juli 2020 worden opgeleverd. Maar begin dit jaar kwam BT Projects nog 9 miljoen tekort. Dat berichtten de PZC en Omroep Zeeland. Reden voor SGP-Statenlid Kees van den Berge om hierover vragen te stellen aan het college van Gedeputeerde Staten (GS). GS is het met de SGP eens dat de bouw van het testcentrum door moet gaan en gaat hierover in gesprek met Rijkswaterstaat, zo blijkt uit de antwoorden op onze vragen: 

 1. Reeds langere tijd is al bekend dat BT Projects moeite had met de financiering van het TTC. Welke acties zijn het laatste half jaar ondernomen door Rijkswaterstaat (RWS), Provincie Zeeland e.a. om dit project toch te laten slagen?
  Het project is een initiatief van BT Projects waarvoor de Provincie subsidie heeft verleend en Rijkswaterstaat een locatie beschikbaar heeft gesteld. Wij hebben geen acties ondernomen om het project gefinancierd te krijgen. Dat is aan de ontwikkelaar. Wel hebben we het project nauwlettend gevolgd en hebben we ons voorbereid op verschillende scenario’s.
 2. Wat is de oorzaak dat BT Projects de financiering niet rond kon krijgen?
  De exacte oorzaak is ons niet bekend.
 3. De Flakkeese Spuisluis is in 2017 opgeleverd. Deze sluis is bedoeld om het water te verversen in het Grevelingenmeer. Toen de bouw van het TTC startte is de spuifunctie uitgeschakeld. Wat is er nodig om deze spuifunctie te herstellen, zodat het water in de Grevelingen toch wordt ververst?
  Dit kan op twee manieren. De huidige (onderbroken) werkzaamheden afronden of alle bouwwerken verwijderen en de sluis weer herstellen in de staat van 2017.
 4. De Provincie Zeeland heeft al 3,7 miljoen betaald voor de bouw van het TTC. Echter RWS is verantwoordelijk voor de Grevelingendam, dus moet RWS de beslissing nemen. Wat gaan GS doen om RWS op haar verantwoordelijkheid te wijzen? 
  Rijkswaterstaat is zich heel goed bewust van hun verantwoordelijkheden. Na de zomer bespreken we de situatie met de Minister van Infrastructuur en Waterstaat.
 5. Hoe zien GS de verdere ontwikkeling van het TTC?
  We zien graag dat de bouwwerkzaamheden worden afgerond en het TTC alsnog gerealiseerd wordt, maar daarvoor zal wel een nieuwe ontwikkelaar gevonden moeten worden Hiervoor wordt binnenkort een marktverkenning gehouden
 6. Het TTC moest een testcentrum worden waar getijdenturbines getest zouden gaan worden. Zijn GS het met de SGP-fractie eens dat RWS dit project toch moet laten afronden, gelet op de reeds geïnvesteerde gelden en de ontwikkeling van getijdenenergie in de Brouwersdam?
  Zoals gezegd zien we graag dat het TTC alsnog gerealiseerd wordt en zijn we hierover in gesprek met Rijkswaterstaat.
 7. Zijn GS het met de SGP-fractie eens dat voorkomen moet worden dat RWS besluit om de sluis alleen spuiklaar te maken en dat daarmee 15 miljoen aan investeringen en 4 jaar werk voor TTC eigenlijk voor niets zijn geweest? En we dus niet verder zijn gekomen dan de situatie in 2017?
  Niemand wil dat dit allemaal voor niets is geweest, daarom zijn we voortdurend in overleg met Rijkswaterstaat en werken we samen aan het voorbereiden van de volgende stappen. Voordat een finaal besluit aan de orde is zal eerst een marktverkenning gehouden worden en zullen wij ook nog overleg voeren met de Minister van Infrastructuur en Waterstaat.
 8. Getijdenenergie (door eb en vloed) kan onze provincie wereldwijd op de kaart zetten als we erin slagen om dit proportioneel toe te passen (bij de Brouwersdam).
  Welke mogelijke oplossingen zien GS om het TTC toch af te bouwen? 
  De mogelijkheden hiervoor zullen moeten blijken uit een marktverkenning.
 9. Kan GS ook duidelijkheid geven, mocht de bouw van het TTC niet worden afgerond, hoe de reeds geïnvesteerde gelden teruggevorderd kunnen worden?
  Nu de subsidieperiode op 1 juli 2020 is afgelopen zullen wij op grond van onze subsidieverordening zo spoedig mogelijk overgaan tot het vaststellen en afrekenen van de aan BT Projects verleende subsidie.