HomeNieuwsToekomstbestendigheid en exploitatie Westerschelde Ferry

Toekomstbestendigheid en exploitatie Westerschelde Ferry

Publicatiedatum: 10 dec. 2018

Tijdens de Statenvergadering van 7 december 2018 werd vergaderd over de toekomstbestendigheid en exploitatie van de Westerschelde Ferry. Hieronder leest u de reactie van de SGP op het Statenvoorstel. 

In het Statenvoorstel Toekomstbestendigheid en exploitatie van de Westerschelde Ferry heeft GS de kaders van PS uitgewerkt, om te komen tot een toekomstbestendig veer. In de commissievergadering van 16 november heeft het college duidelijk gemaakt dat op dit moment niet aan de wens voldaan kan worden om de concessie weer aan een marktpartij over te laten. Daarom zal de Provincie Zeeland zelf de BV moeten runnen. Dit komt mede doordat de boekwaarde van beide schepen te hoog is voor marktpartijen om deze over te nemen. De SGP vindt het goed dat er in 2021 een nieuwe marktconsultatie komt. Het doel moet zijn om de BV zo kort mogelijk in stand te houden.

De SGP kan zich vinden in het voorstel om de tarieven aan te passen. Dit draagt namelijk bij aan een minder verlieslatende exploitatie. De SGP-fractie blijft van mening dat er ruimte is voor prijsverhoging als er ook meer wordt geboden. Mensen zijn bereid om meer te betalen als er betere voorzieningen komen en er dus meer beleving geboden wordt. Ondernemers kunnen op beide veerpleinen horecafuncties gaan ontwikkelen. De SGP verwacht dat door goede samenwerking tussen de drie Walcherse gemeenten, de gemeente Sluis, ondernemers, provincie en de BV Westerschelde Ferry de veerverbinding verantwoord in stand gehouden kan worden.

Gedeputeerde Harry van der Maas lichtte namens het college van GS toe dat de voorgestelde weg gekozen is omdat het belangrijk is dat er een betrouwbare en stabiele veer is tussen Vlissingen en Breskens. Nu kan dit nog niet geboden worden door marktpartijen en daarom pakt Provincie Zeeland dit zelf op. Daarnaast benadrukte hij het belang van het investeren in beleving rondom de Ferry, om zo ook toeristen te blijven trekken.