HomeNieuwsVragen over subsidie dumpen chemisch (drugs)afval

Vragen over subsidie dumpen chemisch (drugs)afval

Publicatiedatum: 3 okt. 2018

In de afgelopen 2 maanden werd er zeer regelmatig chemisch afval gedumpt in Zeeland, vermoedelijk afkomstig van drugs. De kosten voor het saneren van dit afval zijn voor de eigenaar van de grond. Grondeigenaren die in 2017 kosten hebben gemaakt voor het opruimen van drugsafval, konden van 1 februari t/m 30 juni 2018 een subsidieaanvraag van maximaal 50% van de opruimkosten indienen.

Op 21 september stelde de SGP-Statenfractie schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten (GS) over bovengenoemde subsidie. De SGP is namelijk van mening dat de provincie Zeeland deze subsidie moet continueren, aangezien de problematiek steeds groter wordt.

Vragen:

  1. Is GS bekend met de hierboven geschetste problemen rond dumping van chemisch afval en de grote mate waarin dit deze maand is voorgekomen?
  2. Is GS het met de SGP-fractie eens dat particuliere grondeigenaren gecompenseerd dienen te worden in te maken kosten bij opruimen van dit chemisch afval?
  3. Hoeveel aanvragen zijn er binnen gekomen in de eerste helft van 2018? 
  4. Is GS net als de SGP van mening dat er geen einddatum aan de compensatiemogelijkheid moet worden verbonden, aangezien de problematiek steeds groter wordt?

Voor D.V. 21 oktober wordt een antwoord van Gedeputeerde Staten op de vragen verwacht. 

Foto: Vaten met vermoedelijk drugsafval gedumpt in een sloot bij Poortvliet. ©HV Zeeland