HomeNieuwsWensen en bedenkingen bij overdracht van aandelen in Evides naar aandeelhouders PZEM

Wensen en bedenkingen bij overdracht van aandelen in Evides naar aandeelhouders PZEM

Publicatiedatum: 13 dec. 2019

Het is een langgekoesterde wens dat de aandelen die PZEM NV heeft in Evides NV rechtstreeks in eigendom komen van de aandeelhouders van de PZEM NV. Op 1 maart 2019 hebben Provinciale Staten via wensen en bedenkingen aangegeven dat er geen bezwaar is tegen het verder uitwerken van het omhangen van de aandelen van PZEM in Evides naar de huidige aandeelhouders van PZEM (Provincie en gemeenten in Zeeland). 

Mogelijke scenario’s
Twee scenario’s zijn uitgebreid onderzocht: een scenario waarbij de aandelen worden verkocht en een scenario waarbij het juridisch en economisch eigendom in de aandelen wordt gesplitst. Na dit onderzoek is voorgesteld om het laatstgenoemde scenario verder te gaan uitwerken. Bij dit scenario worden de aandelen Evides afgesplitst naar een door PZEM op te richten BV administratiekantoor.

Splitsing juridisch en economisch eigendom
De voordelen van dit scenario zijn dat de aandeelhouders PZEM NV (waaronder de Provincie Zeeland) directe zeggenschap krijgen over de aandelen in Evides. De aandeelhouders lopen minder risico, waardoor het gemakkelijker is dat alle aandeelhouders participeren. Er lekt bovendien geen geld weg naar derde financierende partijen. Jaarlijks keert Evides zo’n 15-20 miljoen euro aan dividend uit. De centrale vraag volgens de SGP is: Wie heeft daar maatschappelijk recht op? SGP-Statenlid Kok: ‘’Deze vraag motiveert mij om alle Zeeuwen te vertegenwoordigen en er voor op te komen.’’

Wensen en bedenkingen Provinciale Staten
Provinciale Staten hebben hun wensen en bedenkingen bij de overdracht van de aandelen beschreven in een brief aan Gedeputeerde Staten. Over die brief is vandaag in de Statenvergadering gesproken. De SGP is altijd een groot voorstander geweest van het ontvlechten van Evides uit PZEM (voorheen Delta). De kern van het voorstel van Gedeputeerde Staten is om het scenario splitsing van juridisch en economisch eigendom in de aandelen verder uit te werken. De SGP is van mening dat deze stap als een processtap gezien moet worden en niet als een inhoudelijke stap. Daarbij hecht de SGP aan een goede voortgang in de tijd met als wens om voor de zomer van 2020 een besluit te kunnen nemen. Het ontvangen van nadere informatie over de marktwaarde van Evides en de risico’s rondom Pauliana of crediteurenbenadeling is daarbij van belang. Een steekhoudende opinie of onderzoek is momenteel namelijk niet voorhanden. Statenlid Kok: ‘’Wat ons betreft doen we daar nu, en vervolgens tenminste tweejaarlijks, deugdelijk onderzoek naar.’’

‘Om niet’ verhangen van aandelen
De belangrijkste vraag van de SGP is of het mogelijk is om de aandelen in Evides ‘om niet’ te verhangen. Het is namelijk nogal een verschil of de jaarlijkse 20 miljoen dividend van Evides in het verlies van PZEM verdwijnt of beschikbaar is voor de Zeeuwse samenleving. Met dit bedrag zou de Provincie namelijk hele mooie dingen voor de Zeeuwse samenleving kunnen realiseren. De SGP zou graag zien dat extern wordt onderzocht of het ‘om niet’ verhangen van de aandelen mogelijk is. Oftewel, wie het maatschappelijk recht heeft op dit dividend?

Amendement met wensen en bedenkingen
Alle genoemde wensen en bedenkingen heeft de SGP samen met CDA, VVD, PvdA, Forum voor Democratie, ChristenUnie, D66 en ProZeeland vormgegeven in een amendement op de brief van Provinciale Staten. Het amendement is, op één partij na, Statenbreed aangenomen en geeft daarmee een helder signaal af namens een groot deel van de Zeeuwse samenleving.