HomeNieuwsWerkbezoek Calvijn College

Werkbezoek Calvijn College

Publicatiedatum: 6 dec. 2018

Op 29 november 2018 bezocht de SGP-fractie het Calvijn College in Goes. We gingen in gesprek met leerlingen en decanen (van zowel Calvijn College als Hoornbeeck College) om informatie op te halen over de praktijk van openbaar vervoer, studeren in Zeeland en de aantrekkelijkheid van Zeeland.

Om te beginnen delen de leerlingen en decanen hun ervaringen met het openbaar vervoer in Zeeland. Doordat Zeeland een uitgestrekte provincie is, zijn reistijden vaak lang. Buiten de gangbare schooltijden rijden er weinig tot geen bussen. SGP Zeeland wil voorkomen dat bussen leeg rondrijden. De inzet van regiotaxi’s, kleinere bussen en flexibeler OV (zoals bussen op afroep laten rijden) zijn mogelijke oplossingen hiervoor. Momenteel loopt een pilot waarbij alleen de afgenomen OV-kilometers worden betaald. Gedeputeerde Harry van der Maas: “dit geeft de prikkel om met goed weer de fiets te pakken, en maakt de OV kosten voor ouders lager.”

Studeren in en buiten Zeeland
Gedeputeerde Harry van der Maas licht de plannen toe om met de bèta campus opleidingen op hbo en wo-niveau aan te bieden in sectoren die kenmerkend zijn voor Zeeland: water, energie en food. De aanwezige leerlingen zijn nog niet bekend met deze plannen en adviseren om hier meer bekendheid aan te geven. De jongeren kijken bij studiekeuze vooral naar de kwaliteit van opleidingen. SGP Zeeland vindt het belangrijk om kwalitatief goede opleidingen in de provincie aan te bieden, om zo jonge talenten vast te houden.

Trots op Zeeland
Onder jongeren leeft het beeld dat in Zeeland minder te beleven is dan in de randstad. Ze willen verder kijken dan hun eigen provincie. Zeeuwen zouden meer trots moeten uitstralen, om niet het beeld te bevestigen dat Zeeland ver weg, achtergesteld gebied is. Één van de leerlingen oppert om kinderen al tijdens de basisschoolperiode de geschiedenis van Zeeland mee te geven, om Zeeuwse trots zo aan hen door te geven. De SGP wil dat Zeeland zich blijft onderscheiden door rust en ruimte, en tegelijkertijd inspeelt op nieuwe ontwikkelingen en daar ook banen in garandeert. Naast alle onmisbare mbo’ers in de provincie, heeft Zeeland hbo’ers en wo’ers nodig!