HomeNieuwsWerkbezoek Strandpark De Zeeuwse Kust en VVV Zeeland

Werkbezoek Strandpark De Zeeuwse Kust en VVV Zeeland

Publicatiedatum: 1 nov. 2018

In de aanloop naar de verkiezingen op D.V. 20 maart 2019 zoekt SGP Zeeland ondernemers en maatschappelijke organisaties op om informatie op te halen voor het verkiezingsprogramma. Op woensdagmiddag 24 oktober 2018 bracht de fractie een bezoek aan de toeristische sector.

Op Strandpark De Zeeuwse Kust werd eerst gesproken met de eigenaar van het park, Marc Ruijtenberg. Hij vertelde ons voor welke uitdagingen hij als ondernemer komt te staan. Vervolgens gingen we om de tafel met de directeur van VVV Zeeland, Erik van den Dobbelsteen, om een meer algemeen beeld te krijgen van ontwikkelingen in het Zeeuwse toerisme.

Uitdagingen binnen de toeristische sector
De heer Ruijtenberg geeft aan dat een grote uitdaging is dat de wensen van gasten steeds veranderen. Het is belangrijk om als ondernemer hierin mee te groeien. Wensen die bij deze tijd horen zijn bijvoorbeeld gratis wifi, meer ruimte en meer luxe. Een goed aanbod van (slechtweer)voorzieningen zorgt ervoor dat gasten ook buiten het hoogseizoen boeken. Wanneer gekozen wordt voor kwaliteitsinvesteringen is het voor een camping- of parkeigenaar belangrijk om extra gasten te kunnen ontvangen. Dit is vanuit de gemeente niet altijd mogelijk. SGP Zeeland vindt het belangrijk dat gemeenten een dienstverlenende houding hebben tegenover inwoners, waarbij gezocht wordt naar mogelijkheden binnen de gestelde kaders.

Bereikbaarheid in Zeeland
De bereikbaarheid wordt over het algemeen als goed ervaren. Drukte op de wegen in het hoogseizoen is wel een probleem, maar dit wordt mede veroorzaakt doordat vaste wisseldagen in het weekend aangehouden worden. Bij calamiteiten zou de bereikbaarheid echter een groot probleem kunnen vormen. Het zou goed zijn als de Provincie Zeeland kan zorgen voor een wegwijzer voor ondernemers, met eerste stappen die ze het beste kunnen zetten bij calamiteiten.

Toerisme als middel
De VVV zet zich in om mensen naar Zeeland te halen en om te zorgen dat mensen zich binnen Zeeland verspreiden. De heer van den Dobbelsteen geeft aan dat toerisme geen doel op zich is. Het is een middel om ook voor Zeeuwen het voorzieningenniveau en welvaartsniveau te laten stijgen. Hierbij is het belangrijk dat burgers, bedrijven en bezoekers samenwerken. Een spanningsveld is dat de extra voorzieningen in het hoogseizoen door drukte minder beschikbaar zijn voor de lokale bevolking.
De rol van de Provincie is om te investeren in wat we hebben en niet te versnipperen door allerlei losse kleine projecten te steunen. Zeeland is één product, een merknaam. Hier moet de hele provincie voor staan. De SGP-fractie vindt het belangrijk dat toerisme een middel is om ook eigen inwoners meer/betere voorzieningen aan te kunnen bieden.

De rol van onderwijs
De Toeristische Uitvoeringsalliantie (TUA) verzamelt en analyseert data met betrekking tot de beweging naar en binnen Zeeland. Statenlid van de Velde vraagt welke rol onderwijs (Campus Zeeland bijvoorbeeld) hierin speelt. Wanneer studenten hierbij betrokken worden, kan dit ook helpen Zeeland aantrekkelijk te houden voor jongeren. Statenlid Van de Velde: ‘’De SGP vindt het belangrijk dat jongeren in Zeeland blijven studeren of na hun studie weer terugkeren naar Zeeland om hier te wonen en werken.’’ Om jongeren te vragen wat voor hen belangrijk is om in Zeeland te blijven / terug te keren, gaat de SGP-fractie D.V. eind november op bezoek bij het Calvijn College.

Toerisme en zondagsrust
Gedeputeerde van der Maas besluit beide gesprekken door te vragen hoe rekening gehouden wordt (of kan worden) met zondagsrust. Op Strandpark De Zeeuwse Kust blijft alles draaien op zondag, maar worden extra werkzaamheden vermeden. Ook wordt personeel niet verplicht om op zondag te werken. VVV Zeeland heeft een rol in de planning van activiteiten. De gedeputeerde geeft aan dat activiteiten voor meer mensen toegankelijk zijn wanneer ze niet op zondag plaatsvinden en verzoekt hier rekening mee te houden.