HomeNieuwsWerkbezoek WBE Reimerswaal

Werkbezoek WBE Reimerswaal

Publicatiedatum: 1 nov. 2016

Op 1 november 2016 werden enkele Statenleden van de SGP, VVD en ChristenUnie warm ontvangen in de jachthut van de wildbeheereenheid Reimerswaal (WBE). De SGP deelt de zorg van de WBE dat de verhoogde prijs voor jachtpacht de lokale wildbeheerders afstoot en 'plezierjacht' door buitenstaanders in de hand werkt.

Verpachting van gronden voor de jacht
De taken van een WBE liggen op het gebied van instandhouding, bescherming en verzorging van fauna en verantwoorde bejaging. De WBE werkt op lokaal niveau zodat een directe relatie met de omgeving waarin de dieren leven gewaarborgd is.1 

De WBE is bezorgd over de nieuwe pachtcontracten van de provincie. De provincie geeft pachtgronden uit door middel van marktwerking. De pachtprijs was voorheen €5 en is nu verhoogd naar €25 per hectare. Dat is een behoorlijke verhoging. De lokale jager die het gebied verantwoord wil beheren kan daardoor afhaken, terwijl de plezierjager die eens per jaar in december komt jagen ervoor terugkomt. 

Het is de vraag voor welke verantwoordelijkheid de provincie aan de lat staat. Natuurbeheer is een kerntaak. Dat zou zo effectief mogelijk georganiseerd moeten worden, niet zo goedkoop mogelijk. Ganzenschade is bijvoorbeeld een groot probleem dat effectief bestreden moet worden.

De WBE is voorstander van een trendtelling in een vast (representatief) referentiegebied. Deze tellingen zouden vervolgens bijgehouden moeten worden. Dat is voor jagers beleid dat in de praktijk uitvoerbaar is.

Vossenjacht
De WBE maakt zich zorgen over de vossenpopulaties in Zeeland. Vossen graven gaten in de zeeweringen. Bij hoog water zou de veiligheid van de Zeeuwse burgers daardoor in gevaar komen. Om de veiligheid te waarborgen moeten de vossen bestreden worden. Dat werkt volgens de WBE het meest effectief met een lichtbak, aangezien vossen zich vooral ’s-avonds laten zien.