HomeNieuwsWerkbezoek Yerseke

Werkbezoek Yerseke

Publicatiedatum: 30 apr. 2019

Om voeling te houden met wat er speelt in de Zeeuwse visserijsector, ging de SGP-Statenfractie op bezoek in Yerseke. Vertegenwoordigers van de oester-, mossel- en kreeftensector hebben ons bijgepraat over de actualiteit. 

Oestersector
Veel bedrijven hebben het financieel zwaar vanwege de problemen met de oesterboorder. Om de sterfte onder oesters door de oesterboorder tegen te gaan, moet er geïnvesteerd worden in de toekomst. Daar hebben de vissers ondersteuning van overheden en milieugroeperingen voor nodig. De Oosterschelde is bijna leeg en de inkomsten dalen. Dan is het lastig om te investeren. Er wordt van de sector verwacht dat ze vooraf aantonen wat de effecten zijn van bepaalde alternatieve kweekmethoden. Dat is echter heel lastig, omdat effecten vaak pas na jaren zichtbaar zijn. De sector wil graag de ruimte krijgen om alternatieve kweekmethoden te onderzoeken, omdat oestervisser het anders heel zwaar gaan krijgen. Zaaien op gronden heeft op dit moment geen zin, want die worden door de oesterboorder binnen een jaar opgegeten. 

Mosselsector
Momenteel zijn er onderhandelingen gaande voor een nieuw convenant m.b.t.
mosselkweek in de Waddenzee. Dat brengt onzekerheid met zich mee over wat er de komende tijd gaat gebeuren. Een groot deel van het areaal is al gesloten voor de visserij. Vanuit Groningen (Stichting Wad) komt er druk om ook het laatste deel dat nog open is voor visserij, te sluiten. Men zegt dat zaadvisserij schadelijk is voor de natuur. Hun doel is om mosselvissers van de Waddenzee af te krijgen en nieuwe activiteiten in de Noordzee te testen. Dat wil de mosselsector niet. De sector heeft steun van de SGP gevraagd om de beeldvorming te veranderen. Er moet gelobbyd worden voor de sector. De sector geeft aan op een goede manier bezig te zijn met respect voor de natuur. Dit komt de biodiversiteit in de Waddenzee ten goede. De tegengeluiden dat er schade wordt aangebracht aan de natuur, wil de mosselsector ontkrachten. Het PRODUS-onderzoek heeft de effecten van mosselzaadvisserij op de natuur in kaart gebracht. De resultaten zijn positief, maar er wordt niks met het onderzoek gedaan. 
Er is geïnvesteerd in mosselzaadinvanginstallaties, maar de prijzen van mossels
blijven steeds verder terug lopen. De investeringen moeten wel terugverdiend worden, dus moet het product mossel meer gepromoot worden. Als de vraag hoger wordt, stijgen ook de prijzen. Het product moet meer op de kaart gezet worden.

Kreeftensector
In december 2018 is er een visplan opgesteld om de visgronden eerlijk te verdelen over de vissers. De start van het kreeftenseizoen is volgens dat plan verlopen. Volgens een vertegenwoordiger van de kreeftensector is het aantal visgronden te weinig voor het aantal vissers. Er zouden minder vergunningen uitgegeven moeten worden. Momenteel zijn er 43 vergunningen uitgegeven en 11 locaties aangewezen als kreeftenlocatie. Door de nieuwe Waterwet is het aantal visgronden met 75% gereduceerd. Momenteel wordt er een transitieplan geschreven om te onderzoeken of er meer kreeftengronden aangewezen kunnen worden.
Binnen de sector zijn er zorgen over oeverbestortingen (staalslakken). De effecten van deze bestortingen voor de visserijsectoren zijn niet bekend. De bestorting van de Roggeplaat moest echter gewoon doorgaan. De kreeftensector doet een oproep om als overheden meer samenwerking te zoeken met de sectoren en positief met elkaar aan de slag gaan.

Agenda 2022 Visserij Zuidwest-Nederland
In de commissievergadering Economie op D.V. vrijdag 10 mei 2019 komt de Agenda 2022 Visserij Zuidwest-Nederland aan bod. De SGP heeft tijdens het werkbezoek de vertegenwoordigers van de verschillende visserijsectoren opgeroepen om als inspreker naar de commissievergadering te komen om de belangen duidelijk te maken aan Provinciale Staten.