HomeNieuwsWerkbezoek Zeeuws-Vlaanderen

Werkbezoek Zeeuws-Vlaanderen

Publicatiedatum: 4 nov. 2019

Afgelopen dinsdag 29 oktober bracht de SGP-Statenfractie een werkbezoek aan Zeeuws-Vlaanderen. Een regio waar sommige fractieleden niet iedere dag komen. Zeeuws-Vlaanderen is qua oppervlakte echter wel ongeveer een derde van Zeeland. SGP-fractievoorzitter Joan van Burg, woonachtig in Terneuzen, heeft de fractie meegenomen langs allerlei mooie plekjes, provinciale wegen en projecten.

N290 Kapellebrug
De N290 die door Kapellebrug richting België loopt, is een van de drukste provinciale wegen. De weg is smal, gevaarlijk en er komt veel vrachtverkeer over. De ruimte om de infrastructuur aan te passen is echter beperkt. De weg loopt rakelings langs huizen. In de begroting van de Provincie Zeeland is ca. 3 miljoen euro gereserveerd om de doorstroming en verkeersveiligheid (met name van fietsers) te verbeteren.

Hedwigepolder
In 2005 werd in een verdrag tussen Nederland en België vastgesteld dat de Hedwigepolder ontpolderd moest worden bij wijze van natuurcompensatie voor het verdiepen van de Westerschelde. In Zeeland was veel verzet tegen deze ontpoldering. In 2012 ging de provincie Zeeland akkoord met de ontpoldering. De eigenaar van het grootste deel van de Hedwigepolder wilde zijn grond echter niet verkopen. Eind 2014 oordeelde de Raad van State dat de eigenaar onteigend mocht worden en dat de polder onder water mag worden gezet. In oktober 2018 zijn de werkzaamheden gestart. De meeste huizen zijn inmiddels gesloopt en het land wordt niet meer beboerd. De planning is dat de ontpoldering eind 2022 gereed is. Dat levert een nieuw natuurgebied van 465 hectare op.

Wet- en regelgeving
PFAS
Uiteraard mocht ook een gesprek met de agrarische sector niet ontbreken op het programma. Na een gastvrije ontvangst bij Maatschap Waverijn in Philippine, sprak de SGP met ondernemers die raakvlakken hebben met de agrarische sector. Martijn Guiljam van Gilde-Infra B.V. sprak zijn zorgen uit over de recent ontstane problematiek met PFAS. PFAS is een verzamelnaam voor een groep chemische stoffen. Sinds 1 oktober mag grond of bagger niet meer worden versleept als het per kilo meer dan 0,1 microgram PFAS bevat. Daardoor zijn veel projecten stil komen te liggen en is er voor ondernemers een onzekere periode aangebroken met veel onduidelijkheid. Deze onzekerheid heeft een directe relatie met de verkoop van machines door Pladdet B.V. Door onzekerheid investeren ondernemers niet in machines en staat de toekomst van vele bedrijven op het spel.

Ongelijk speelveld
Met name voor een grensregio als Zeeuws-Vlaanderen is het belangrijk dat ondernemers op een eerlijke manier kunnen concurreren met hun Belgische collega’s. Op veel vlakken ontbreekt echter een gelijk speelveld tussen beide landen. Zo mag er in België in de landbouw gebruik worden gemaakt van (goedkope) rode diesel, terwijl men in Nederland verplicht is om (dure) witte diesel te tanken. Op jaarbasis kost dat voor een bedrijf als mts. Waverijn al snel enkele tienduizenden euro’s meer dan voor een Belgische collega.
Als het over stikstof gaat, wordt Zeeland hard getroffen doordat 49% van alle stikstofdepositie vanuit het buitenland komt overwaaien. Slechts een klein percentage is het gevolg van de agrarische sector. Maatschap Van Wijck (pluimveehouderij) heeft aangegeven dat uitbreiden vrijwel niet meer mogelijk is als gevolg van de huidige stikstofproblematiek. De prijzen van emissierechten gaan mogelijk snel stijgen. Voor jonge ondernemers wordt het daardoor lastiger om een bedrijf te starten. 

Infrastructuur
ZLTO Terneuzen heeft aandacht gevraagd voor de ontsluiting vanaf Hoek richting de Sluiskilbrug voor langzaam verkeer. Waterschap Scheldestromen heeft een oplossing uitgewerkt, de Provincie moet echter nog financiën toezeggen.
Tevens is in het gesprek aandacht gevraagd voor de gevaarlijke situatie op de calamiteitenweg van Dow. Deze route wordt dagelijks gebruikt door verkeer dat vaak hard rijdt. Men ziet een verdubbeling van de rotonde bij het nieuwe kantoor van Dow als oplossing voor de onveilige situatie.
De SGP neemt deze zorgen mee en gaat e.e.a. verder uitzoeken.

Waterdunen
Het project Waterdunen is een project met een bewogen verleden. In Zeeuws-Vlaanderen was er veel verzet tegen het plan en ook de SGP was niet enthousiast. Een alternatief, elders in Zeeland langs de Westerschelde een polder ontpolderen, was echter even slecht. Inmiddels is het project grotendeels gerealiseerd. Naar verwachting vindt de afronding in 2020 plaats.

Groede podium
Het toeristische park Groede Podium is gerealiseerd met Europees geld en subsidie van de Provincie Zeeland. Het park was in de Tweede Wereldoorlog onderdeel van de Atlantikwall. De bunkers uit 1942 zijn nog steeds een belangrijk onderdeel van het park. Met een groen speel- en infopark, dierenweide, bunkers en wandelpaden is dit park een bezoek van het hele gezin waard.

Fractievergadering Braakmanzicht
Deze drukke, maar zeer informatieve middag werd afgesloten met een fractievergadering in het gezellige Braakmanzicht. Er werd genoten van een heerlijke tomatensoep, belegde broodjes en vers fruit.