HomeAgendaCommissie Economie

Commissie Economie

Tijdens deze commissievergadering worden de volgende onderwerpen besproken:

  • Brief Gedeputeerde Staten (GS) met rapportages grote projecten en risicoparagraaf (Marinierskazerne);
  • Brief GS over ontwikkelingen VVV Zeeland;
  • Brief Stichting Werkgroep Gehandicapten Walcheren over toegankelijkheid Westerscheldetunnel bij calamiteiten en Brief GS over toegankelijkheid Westerscheldetunnel bij calamiteiten;
  • Brief GS over plan veerpont Sluiskil.

De stukken voor deze vergadering kunt bekijken via het online vergadersysteem iBabs. U kunt inloggen met de volgende gegevens:

Site: zeeland
Gebruikersnaam: burger
Wachtwoord: burger

22 nov. 2019
09:00 uur

Locatie
Provinciehuis, Statenzaal
Middelburg