HomeAgendaCommissie Ruimte

Commissie Ruimte

Op de agenda voor deze commissievergadering staan de volgende onderwerpen:

  • Brief Gedeputeerde Staten (GS) over Ambitiedocument uitvoeringsprogramma landelijk gebied;
  • Brief GS over rapportages derde kwartaal grote projecten en risicoparagraaf (Natuurpakket Westerschelde en Waterdunen);
  • Brief GS met Statenvoorstel GREX Waterdunen 2020;
  • Brief GS over Programmatische aanpak Grote Wateren;
  • Brief GS over afdoening toezegging nr. 3 Commissie Ruimte 10-5-19; 
  • Brief GS over Provinciale Bevolkings- en Huishoudenprognose Zeeland 2019 en Brief GS over afdoening moties 64 en 65 Provinciale Staten d.d. 21-9-2019 (over out of the box oplossingen huisvesting arbeidsmigranten en expats); 
  • Brief GS over Verantwoording RUD Zeeland over 2018 en Brief GS inzake jaarplannen 2019 met RUD Zeeland en DCMR en rapportage over de eerste vier maanden;
  • Brief GS over Monitor Naleving en handhaving Brzo-bedrijven 2018.

De stukken voor deze vergadering kunt bekijken via het online vergadersysteem iBabs. U kunt inloggen met de volgende gegevens:

Site: zeeland
Gebruikersnaam: burger
Wachtwoord: burger

22 nov. 2019
09:00 uur

Locatie
Provinciehuis, Louise de Colignyzaal
Middelburg