HomeAgendaCommissie Ruimte

Commissie Ruimte

Deze commissievergadering zal in het teken staan van de behandeling van het Statenvoorstel Kadernota Zeeuws Omgevingsplan 2018. Tijdens de Statenvergadering van 15 december 2017 is de Kadernota in eerste termijn behandeld in Provinciale Staten. Naar aanleiding daarvan heeft Gedeputeerde Staten de Kadernota aangepast en een Nota van toelichting geschreven. Beide stukken zullen tijdens deze commissievergadering behandeld worden, inclusief een brief van de gemeente Sluis met reactie op de Kadernota.

26 jan. 2018
09:00 uur

Locatie
Provinciehuis, Louise de Colignyzaal
Middelburg