HomeAgendaStatenvergadering

Statenvergadering

Voor deze Statenvergadering staan de volgende behandelstukken op de agenda:

  • Statenvoorstel samenwerking van de vrijwilligersorganisatie in het cultureel erfgoed (Erfgoedhuis), vernieuwde versie;
  • Statenvoorstel geactualiseerd normenkader 2018;

1 feb. 2019
09:30 uur

Locatie
Provinciehuis, Statenzaal
Middelburg