Standpunten

Belastingen

Bij het vaststellen van de provinciale leges en de opcenten op de motorrijtuigenbelasting dient volgens de SGP het uitgangspunt te zijn dat deze hooguit trendmatig verhoogd mogen worden, bij voorkeur met een maximum van het inflatiepercentage. Bij tekorten moet eerst serieus gezocht worden naar bezuinigingsmaatregelen voor een verdere verhoging van de opcenten op de motorrijtuigenbelasting in beeld mag komen.