Standpunten

Binnenvaart

De positie van de binnenvaart moet steviger verankerd worden in Zeeland. De SGP vindt dat goederenvervoer over water gestimuleerd moet worden. De provincie dient de binnenvaart zo veel mogelijk te faciliteren. Hierbij kan worden gedacht aan goede havenfaciliteiten, maar ook aan zo veel mogelijk stroom- en watervoorzieningen voor binnenvaartschepen die aanleggen. Bestaande laad- en losplaatsen dienen in stand gehouden en zo nodig verbeterd te worden.

Concreet:

  • Optimalisering van de waterwegen.
  • Faciliteiten ten behoeve van de binnenvaart stimuleren en realiseren.
  • Meer vervoer over water bevorderen door via het havenbedrijf Zeeland Seaports te sturen op een goede verdeling tussen weg en watertransport.