Bestuur Provincie

De SGP ziet de overheid als ‘Gods dienares’: een door God gegeven middel om het land te besturen. Nederland is een rechtstaat, een vorm waarop we zuinig zijn. De overheid staat zelf voor haar regels en houdt daar rechtvaardig de hand aan. De burgers moeten kunnen rekenen op vertegenwoordigers die staan voor hun zaak en die betrouwbaar en integer zijn. Alleen dan kan de burger vertrouwen hebben in het bestuur. Een betrouwbare overheid is in de ogen van de SGP een overheid die vanuit een vast principe handelt. Politici moeten handelen in het besef dat ze een ambt bekleden en dus een voorbeeldfunctie hebben. Hun integriteit mag niet ter discussie staan. Dit geldt ook voor ambtenaren. De provinciale organisatie moet alert zijn op schending van integriteit. Eventuele signalen in de organisatie moeten gedeeld worden. Het is belangrijk dat er voldoende capaciteit en geld is voor integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB-toetsing). Daarmee onderzoekt de Provincie of een vergunning, subsidie of aanbesteding mogelijk wordt misbruikt voor bijvoorbeeld het witwassen van geld en daarmee wordt niet-integer handelen bestreden. Dat geldt ook voor de provinciale taken op het gebied van handhaving.

Concreet:

  • Geen nieuwe bestuurlijke structuren, maar een Provincie met heldere kerntaken;
  • De Provincie als bondgenoot van gemeenten die deze maximaal bij het beleid betrekt;
  • Capaciteit voor BIBOB-onderzoeken om optimale integriteit te bereiken en om signalen over schending op te vangen;
  • Volledige schadeloosstelling van burgers en bedrijven wanneer er drugsafval op hun terrein is gedumpt (in plaats van 50% van de kosten zelf te moeten betalen).
Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.