Bibliotheek

De Zeeuwse Bibliotheek (ZB) vervult in Zeeland een rol als centrale voorziening voor kennis, informatie en cultuur en is onder andere daardoor van groot belang voor de Zeeuwse onderwijsinfrastructuur. De SGP vindt dat de ZB moet kunnen optreden als adviseur, leverancier van diensten aan onderwijs en bedrijfsleven en aan gemeentelijke bibliotheken. Verder toont het ZB Planbureau zijn waarde in het Zeeuwsbreed verzamelen en analyseren van data voor beleid. De komende tijd dient de onderzoeksfunctie goed gepositioneerd te worden in het Zeeuwse. Het opzetten van een Zeeuws datacentrum kan een kansrijk initiatief zijn.

Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.