Europa en Vlaanderen

Samenwerking op Europees niveau is onderdeel van bestuurlijke samenwerking. De SGP staat niet afwijzend tegenover samenwerking op dit niveau, maar vindt wel dat het nut moet opwegen tegen de kosten. Voordat overleg over deze schaal wordt aangegaan, moet helder zijn dat het voldoende concrete resultaten oplevert voor de Provincie. Samenwerking met Vlaanderen is voor Zeeland cruciaal: denk aan de havens en het scheepvaartverkeer. Ook op het gebied van werkgelegenheid, milieu en spoorverbinding is samenwerking nodig. Voor grensoverschrijdende samenwerking is in de laatste jaren steeds meer aandacht. Op 5 november 2018 vond de Vlaams-Nederlandse top plaats in Middelburg, een belangrijke basis voor verdere samenwerking tussen Vlaanderen en Zeeland (Nederland). Kansen liggen er op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt, van energietransitie, Europese stimulering en economische innovatie. Het is zowel voor Zeeuwen als Vlamingen belangrijk zoveel als mogelijk is geen grensbelemmeringen te ervaren.

Concreet:

  • Samenwerking op Europees niveau, mits het belang van de Provincie hiermee direct gediend is;
  • Samenwerking met Vlaanderen op meer terreinen uitbouwen. Een voorbeeld is de samenwerking van Campus Zeeland met de Universiteit van Gent op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt;
  • Grensinformatiepunten faciliteren en bekendheid geven aan bewoners van de grensregio’s;
  • Bevordering van diplomaerkenning tussen Nederland en België, wat de komende 4 jaar vorm krijgen moet.
Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.