Infrastructuur

De Provincie moet er alles aan doen wat in haar vermogen ligt om de provinciale wegen goed te onderhouden en zo verkeersveilig mogelijk te maken. Als uitgangspunt bij de aanleg en het onderhoud van wegen moet optimale veiligheid van alle weggebruikers gelden. Er gebeuren helaas nog te veel ernstige ongelukken. Met Rijk en gemeenten trekt de Provincie op via het Strategisch Plan Verkeersveiligheid. Het streven is 100% verkeersveiligheid. Locaties waar veel ongelukken voorkomen, moeten met spoed worden aangepakt. De SGP wil investeren in wegen waarbij fietsers/voetgangers gescheiden gaan van autoverkeer. Fietssnelwegen kunnen oplossingen zijn voor routes met veel fietsverkeer. Ook landbouwverkeer dient goed gefaciliteerd te worden; daarbij denken we onder andere aan speciale landbouwroutes.
De SGP wil verkeerveiligheidseducatie stimuleren op alle scholen. We willen dat alle basisscholen en die voor voortgezet onderwijs het Zeeuws Verkeers Veiligheidslabel hebben.
Een goede infrastructuur dient de leefbaarheid en het vestigingsklimaat. Zowel voor eigen inwoners als voor bedrijven en toeristen moet de bereikbaarheid in Zeeland optimaal zijn. De Tractaat- en Sloeweg zijn inmiddels aangelegd. Investeren in infrastructuur op verschillende plaatsen in Zeeland blijft de komende jaren nodig om doorstroming en veiligheid te garanderen.

Concreet:

  • Verkeersonveilige situaties worden volgens de volgende drie lijnen aangepakt: handhaving, gedragsbeïnvloeding (door bijvoorbeeld publiekscampagnes) en aanpassing van de infrastructuur;
  • Optimalisering van verkeersveiligheid ontstaat door kritisch de oorzaken van verkeersongevallen te volgen, te zorgen voor goed onderhouden wegen, die zo verkeersveilig mogelijk zijn ingericht en ruimte voor fietsers te maken, onder andere door de aanleg van snelfietsroutes;
  • Alle scholen voor basis- en voortgezet onderwijs moeten het Zeeuws Verkeers Veiligheidslabel halen; het streven is 100%;
  • We roepen september uit tot de maand van de verkeersveiligheid. In heel Zeeland zijn er extra activiteiten en campagnes en we streven naar 100% verkeersveiligheid;
  • Maatregelen zijn nodig om de doorstroming en veiligheid N256 tussen Goes-Zeelandbrug sterk te verbeteren;
  • In samenwerking met Goeree-Overflakkee, Zuid-Holland en het Rijk komt er verbetering in de doorstroming en verkeersveiligheid op de N59 tussen Bruinisse en Hellegatsplein;
  • De SGP wil snel ‘de spa in de grond’ om het gehele tracé van de Zanddijk tussen Yerseke en de A58 aan te leggen, zodat de gevaarlijke situaties op de dijk sterk verminderen;
  • Er komt een onderzoek naar een fietssnelweg tussen bijvoorbeeld Arnemuiden en ’s Heer-Arendskerke om te zien of zo’n weg bijdraagt aan de veiligheid van fietsers en overig verkeer.
Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.