Internet buitengebied

Afgelopen jaren is er sterk ingezet op snel internet in het buitengebied. Snel internet (via glasvezel) is een belangrijke digitale voorziening voor de maatschappij. Het zorgt voor sociale en maatschappelijke participatie en versterkt het leef- en vestigingsklimaat voor zowel bewoners als bedrijven. Snel internet is dan ook niet meer weg te denken uit onze samenleving. Iedereen moet hiervan gebruik kunnen maken voor particulier en zakelijk gebruik. In sommige buitengebieden is helaas geen snel internet voorhanden. De Provincie faciliteert en stimuleert onderzoeken en initiatieven die erop gericht zijn snel internet te ontsluiten. Daarbij weegt ze zorgvuldig de kosten die met genoemde initiatieven gemoeid zijn. De baten moeten in redelijke verhouding staan tot de te maken kosten.

Concreet:

  • Snel internet moet beschikbaar komen voor het hele buitengebied;
  • De Provincie faciliteert en stimuleert initiatieven die bijdragen aan deze doelstelling;
  • Per situatie worden kosten en baten afgewogen.
Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.