U zocht op: Milieu, dit leverde 29 resultaten op.


Milieu

Provincie Zeeland / Standpunten / 35 woorden

Ruimtelijke kwaliteit en volksgezondheid hangen nauw samen. Bouwen en bewaren betekent ook scherp toezien op de kwaliteit van de natuur, de geschapen planten en dieren en de leefomgeving. Bij elke ont...

Regionale Uitvoeringsdienst

Provincie Zeeland / Standpunten / 32 woorden

...te hebben voor vergunning, toezicht en handhaving. Concreet: Integraal beleid voor vergunning, toezicht en handhaving. Meer draagvlak creëren door de handhaving digitaal inzichtelijk te maken. Be...

Bedrijven

Provincie Zeeland / Standpunten / 31 woorden

Van belang is dat de ruimtelijke inrichting door de provincie mogelijkheden biedt voor een verantwoorde ontwikkeling van het bedrijfsleven zonder onnodige belemmeringen. Er moeten afspraken gemaakt wo...

Economie

Provincie Zeeland / Standpunten / 35 woorden

  Een gezonde en sterke (regionale) economische ontwikkeling is onmisbaar. De taak van de provincie is primair het scheppen van goede voorwaarden en ruimte waarin het bedrijfsleven zich op een ve...

Havens

Provincie Zeeland / Standpunten / 35 woorden

De Zeeuwse havens zijn van groot belang voor de Zeeuwse economie. De Zeeuwse havens hebben een goede geografische ligging aan diepe wateren en hebben prima achterlandverbindingen over de weg, het wate...

Land- en tuinbouw

Provincie Zeeland / Standpunten / 38 woorden

De land- en tuinbouw vormt een belangrijke sector in onze Provincie. De agrarische sector levert een zeer essentiële bijdrage op het gebied van de export en is van belang voor de voedselvoorzieni...

Luchtkwaliteit

Provincie Zeeland / Standpunten / 31 woorden

Luchtverontreiniging kan door decentrale maatregelen niet opgelost worden. Bronbeleid op Europees niveau is de enige juiste aanpak. Toch beschikt de provincie over een breed instrumentarium om maatreg...

Ondergrond

Provincie Zeeland / Standpunten / 39 woorden

Er is een toename van activiteiten en functies in de ondergrond die steeds voller raakt met kabels en leidingen. Dit vraagt in samenspraak met het Rijk om een visie op de ondergrond. In toenemende mat...

Wegennet

Provincie Zeeland / Standpunten / 37 woorden

Een snelle en veilige bereikbaarheid is belangrijk. De toenemende mobiliteit leidt echter tot knelpunten. Voor de SGP weegt ook het Milieuaspect mee: de schepping ondervindt schade van de toenemende v...

Terugblik op de Statenvergadering van 26 oktober 2018

Provincie Zeeland / Actueel / 26 okt. 2018 / 30 woorden

Tijdens de Statenvergadering van 26 oktober 2018 is gesproken over het Ontwerp-Milieuprogramma Provincie Zeeland 2018-2022, het Eindrapport 'Evaluatie Zeeland 2040' en Netwerksturing. Hieronder leest ...