U zocht op: Opcenten, dit leverde 7 resultaten op.


Belastingen

Provincie Zeeland / Standpunten / 36 woorden

Bij het vaststellen van de provinciale leges en de Opcenten op de motorrijtuigenbelasting dient volgens de SGP het uitgangspunt te zijn dat deze hooguit trendmatig verhoogd mogen worden, bij voorkeur ...

Verhoging provinciale opcenten

Provincie Zeeland / Actueel / 6 apr. 2018 / 36 woorden

...0 miljoen extra uitkeren aan Zeeland. De provincie Zeeland moet haar inkomsten zelf ook met €10 miljoen verhogen om de financiële problematiek op te lossen en om de andere provincies tegemoe...

Infrastructuur en het belang van goed rentmeesterschap

Provincie Zeeland / Actueel / 2 mrt. 2018 / 30 woorden

Goed rentmeesterschap is voor de SGP het belangrijkste uitgangspunt om tijdens de Provinciale Statenvergadering van vrijdag 2 maart 2018 in te stemmen met het Beheerkader infrastructuur provincie Zeel...

Denk verstandig en wees een bitje zuuniger

Provincie Zeeland / Actueel / 25 okt. 2019 / 34 woorden

De Statenvergadering van vrijdag 25 oktober was een veelzijdige vergadering. Er is gedebatteerd over het werken naar een duurzame toekomst van Zeeland (d.m.v. het Klimaatakkoord en de Regionale Energi...

Voorjaarsnota 2018

Provincie Zeeland / Actueel / 8 jun. 2018 / 39 woorden

De SGP ziet aanleiding om positief te zijn over de voorliggende Voorjaarsnota. De financiële positie van de provincie heeft zich in positieve zin ontwikkeld. Dat is met name te danken aan dit col...

Sanering Thermphos: enerzijds, anderzijds

Provincie Zeeland / Actueel / 3 nov. 2017 / 36 woorden

...ere sanering wordt gestroomlijnd. Het Ministerie van I&M zal hierin het voortouw nemen. Voor de Provincie betekent dit een uitgave van € 27,7 miljoen. Een enorme opgave voor een provincie met een...

Financiƫle zorgen: hopen op meevallers

Provincie Zeeland / Actueel / 7 jul. 2017 / 37 woorden

De financiële positie van de Provincie Zeeland is zorgelijk. Dit was al bekend, maar wordt nog eens extra duidelijk uit de Jaarrekening 2016 en Zomernota 2017. De komende tijd is er weinig ruimte...