U zocht op: Zeeland, dit leverde 183 resultaten op.


Jongerenparticipatie

Provincie Zeeland / Standpunten / 39 woorden

De mening van jongeren over het beleid van de Provincie Zeeland, het vestigingsklimaat en de toekomst van onze provincie is van groot belang. ´Jouw Zeeland´, de jongerendenktank, heeft in ...

Bestuur

Provincie Zeeland / Standpunten / 34 woorden

...oppositie-coalitie. Elk voorstel dient op zijn merites beoordeeld te worden. De SGP zou in de periode 2015-2019 graag zien dat zowel Provinciale Staten (PS) als Gedeputeerde Staten (GS) investeren in ...

Binnenvaart

Provincie Zeeland / Standpunten / 37 woorden

De positie van de binnenvaart moet steviger verankerd worden in Zeeland. De SGP vindt dat goederenvervoer over water gestimuleerd moet worden. De provincie dient de binnenvaart zo veel mogelijk te fac...

Culturele infrastructuur

Provincie Zeeland / Standpunten / 35 woorden

De Zeeuwse Bibliotheek is van belang voor alle bibliotheken in Zeeland. Niet alleen als ‘hoofdbibliotheek’ maar ook als organisator van allerlei activiteiten op het gebied van kennisdeling...

Cultuur

Provincie Zeeland / Standpunten / 32 woorden

...nst wordt afgewezen, evenals kunst zonder besef van zedelijke waarden. De SGP hecht veel belang aan het behoud en de benutting van ons cultureel erfgoed (monumenten, cultuurlandschappen, boerderijen, ...

Deelnemingen

Provincie Zeeland / Standpunten / 34 woorden

Als overheidsaandeelhouder heeft de Provincie Zeeland de mogelijkheid om met deelnemingen beleidsdoelstellingen te realiseren. Helder voor ons is dat er wel sprake moet zijn van een strikt maatschappe...

Detailhandel

Provincie Zeeland / Standpunten / 35 woorden

De detailhandel is in Zeeland een belangrijke werkgever (werkgelegenheid 9 %). Ze is onmisbaar voor de economie van onze provincie en verweven met de samenleving. Een florerende middenstand is van gro...

Economie

Provincie Zeeland / Standpunten / 33 woorden

...De samenleving moet haar collectieve rustmomenten koesteren en bevorderen om het sociale gezinsleven te stimuleren. De taak van de provincie is het scheppen van goede voorwaarden, zodat het bedrijfsle...

Energie

Provincie Zeeland / Standpunten / 29 woorden

... naar schone kernenergie (kernfusie) gestimuleerd worden. Het gebruik van fossiele brandstoffen moet worden teruggedrongen. Het maatschappelijk doel is de landelijke norm van 16% duurzame energie in 2...

Europa

Provincie Zeeland / Standpunten / 34 woorden

...cie. Zowel het Rijk als Europa decentraliseert enkele taken naar het middenbestuur. Dikwijls gaat dit gepaard met cofinanciering Het regionaal beleid van Europa moet intensief worden gevolgd, om te be...