Joan van Burg

Fractievoorzitter

Sinds de verkiezingen van 2007 zit ik namens de SGP in de Provinciale Staten van Zeeland. Ik ben geboren in 1981 en woon samen met mijn vrouw in Terneuzen. In de eerste 2 periodes dat ik Statenlid was, heb ik de commissie Ruimte, Ecologie en Welzijn gedaan. De commissie Welzijn bestaat inmiddels niet meer, omdat de meeste taken m.b.t. Jeugdzorg etc. naar de gemeenten zijn gegaan. In de huidige Statenperiode probeer ik me volgens de Bijbelse normen en waarden in te zetten voor beleid op het gebied van ruimte en bestuur.

Beroep, vrijwilligerswerk en nevenfuncties
Mijn loopbaan in de bouw ben ik begonnen als assistent uitvoerder bij GMB B.V. Vervolgens ben ik aan de slag gegaan bij Cordeel Nederland B.V. als werkvoorbereider/project engineer. Momenteel werk ik nog steeds bij bouwonderneming Cordeel als projectmanager en bedrijfsleider van de regio Zeeland. Vanuit mijn bouwkundige ervaring heb ik als vrijwilliger meegewerkt aan diverse bouwprojecten voor HCR, Woord & Daad en World Servants.

Binding met Zeeland
Zeeland is een zeer dunbevolkte provincie met een groot oppervlak aan landbouw, natuur, dijken, waterwegen, etc. Zeer interessant om in te leven en uniek in Noord-West Europa. Wat Zeeland een boeiende provincie maakt om in te wonen, werken en verblijven is de combinatie van eilanden die grotendeels onder zeeniveau liggen, met daarop een sterke en unieke landbouw- en visserijsector en een sterke haveneconomie. Tevens hebben de dorpen, steden en gehuchten allemaal hun eigen karakter en bedrijvigheid. Persoonlijk vind ik de grote kreek bij Axel de mooiste plek in Zeeland.

Zet zich in voor
Ik vind het interessant om met vraagstukken en problemen bezig te zijn die groter zijn dan gemeentegrenzen. Vaak komen er bij deze grotere vraagstukken andere regionale overheden (Waterschap) en instanties (havenbedrijf) en zelfs internationale verbanden (België, Europa) om de hoek kijken. Het afwegen en betrekken van al die belangen maakt het Statenlidmaatschap zeer interessant. Ik probeer dit te doen vanuit de commissie Ruimte volgens de Bijbelse normen en waarden. Concreet zet ik mij in voor een goed en duidelijk beleid voor landbouw en visserij, effectief natuurbeleid met goede monitoring en een streng, maar rechtvaardig en vooral duidelijk milieubeleid.

Terug naar overzicht