Zeeuwen aan het woord

Zeeuwen aan het woord over hun beroep, hun ervaringen met de overheid, wat zij belangrijk vinden, wat hen drijft en waar zij voor staan. Lees hun verhaal.

Waar liefde woont, gebiedt de HEER den zegen: Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen, En 't leven tot in eeuwigheid.

berijmde Psalm 133 vers 3

Wat kun jij doen?

De SGP is een vitale partij die floreert door haar actieve leden, vrijwilligers en gulle gevers. Wil je daar ook bij horen? 

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.