Het klimaat verandert. Het wordt steeds warmer en de zeespiegel stijgt. Bovendien krijgen we te maken met langere droge periodes, maar ook juist momenten met extreme regenval. We vroegen Gerard, Leander, Lorenzo, Lennard, Chris en Leonard naar hun mening over klimaatverandering in Zeeland.

Maak je je zorgen over de toekomst van Zeeland als gevolg van klimaatverandering?

Gerard: We kennen allemaal de foto's van de ijsbeer op een smeltende rots en de enorme bosbranden in Europa. Die beelden lijken vaak ver weg, maar ze roepen wel de vraag op wat de invloed van ons handelen op dat alles is en of we onze verantwoordelijkheid nemen als mensheid. We zijn trots op onze Deltawerken, maar misschien komt er een moment dat die niet meer afdoende zijn. Maar zonder gelijk in doemscenario’s te denken, is de belangrijkste vraag wat wij op dit moment doen met onze verantwoordelijkheid voor het milieu en klimaat en of we bewust keuzes maken om onze footprint zo klein en zo groen mogelijk te maken.

Leander: We moeten er ook voor oppassen dat we Zeeland niet helemaal volleggen met allerlei energie-alternatieven. Zoals teveel windmolens in ons mooie landschap plaatsen of goede landbouwgrond volleggen met zonnepanelen.

Wat moeten de Zeeuwse overheden volgens jou doen om deze zorgen (gedeeltelijk) weg te nemen?

Gerard: Door de decennia heen heeft de westerse wereld, maar in toenemende mate ook andere delen van de wereld, een consumerende levensstijl gekregen. Dat is dé grote oorzaak van vervuiling van klimaat, oceanen, etc.

''Daarom zou er ingezet moeten worden op het voorlichten van jongeren om hen er bewust van te maken hoe vervuilend bijvoorbeeld de kledingindustrie is.''

Zo kan er ingezet worden op het stimuleren van bewust en minimalistisch leven, om niet meegezogen te worden in de consumptiemaatschappij van tegenwoordig. Ook zou er ingezet moeten worden op het stimuleren van duurzame initiatieven zoals het bouwen van energieneutrale woningen of het subsidiëren van zonnepanelen.

Welke maatregelen als het gaat om het inwinnen van duurzame energie zouden er volgens jou genomen moeten worden?

Lorenzo: We moeten zorg dragen voor Gods schepping. Dat betekent realistische stappen zetten en een lange termijn strategie opstellen voor het inwinnen van duurzame energie. Bovendien moeten de kosten acceptabel zijn voor de bevolking. Het gebruiken van verschillende vormen van duurzame energie (thoriumcentrale en uraniumcentrale) is wat mij betreft de juiste manier om de hedendaagse problematiek tegen te gaan. Met de bouw van een thorium- en uraniumcentrale kun je in de toekomst groene waterstof gaan produceren. De Zeeuwse procesindustrie kan dan echt een verschil gaan maken.

Wat vind je van het langer openhouden van de kerncentrale in Borssele op een veilige manier?

Lennard: Het kan geen kwaad om hier nog eens goed naar te kijken. De kerncentrale produceert namelijk 4% van alle elektriciteit in Nederland en behoort ondanks zijn leeftijd toch nog bij de veiligste 25% van Europa.

Zou er volgens jou nog een extra kerncentrale bij moeten komen in Zeeland (Borssele)?

Chris: De kerncentrale levert veel (schone) energie op. Met het oog op schaalvoordelen is het een goede optie om een tweede centrale te bouwen. Maar we moeten ons niet alleen beperkten tot het winnen van energie uit kerncentrales. We moeten, zoals Lorenzo al zei, verder onderzoek doen naar het gebruik van thorium en waterstof.

Hoe moeten we volgens jou omgaan met de steeds extremere weersomstandigheden (hevige regenval, krachtige stormen, hittegolven en droge periodes)?

Leonard: Een belangrijk punt is het verder versterken en ophogen van dijken en zeeweringen. Klimatologen voorspellen zeespiegelstijging, dus het lijkt me goed dat we hier snel mee aan de slag gaan. Verder is het voor de voedselproductie belangrijk om zoet water beschikbaar te hebben.

''De zoetwatervoorziening moet voor heel Zeeland voldoende zijn om in droge periodes toch voldoende water beschikbaar te hebben.''

In periodes van hevige regenval moeten we juist zorgen dat er genoeg capaciteit is om water af te kunnen voeren.