Zeeuwse historie

De Staatkundig Gereformeerde Partij werd op 24 april 1918 te Middelburg opgericht door een aantal mensen die zich niet thuis voelden bij de bestaande partijen. Stuwende kracht bij de oprichting en de uitbouw van de partij is de bekende ds. G.H. Kersten geweest. Hij en zijn politieke vrienden waren van mening dat noch de bestaande christelijke partijen, noch andere partijen, zoals de liberalen, de gevoelens vertolkten van hen die een inrichting van het staatkundige en maatschappelijke leven beoogden, in gehoorzaamheid aan de Bijbel. De nieuwe partij was dus niet zoiets als een afsplitsing van de Anti-Revolutionaire Partij. Er was in die jaren een groep mensen die de gereformeerde belijdenis van harte onderschreef, maar politiek dakloos of liberaal georiënteerd was. Deze groep kon nu terecht bij de SGP, die niet úit, maar náást de partij van Kuyper en Colijn is ontstaan. 
In 1919 deed de SGP al mee aan de Provinciale Statenverkiezingen. In Zeeland werden toen in totaal 2438 geldige stemmen op de SGP uitgebracht, goed voor 2 zetels. Sinds die tijd is de SGP nooit meer weggeweest uit de Staten van Zeeland.

Aantal zetels door de jaren heen
In onderstaande tabellen is een overzicht weergegeven van het aantal zetels dat de SGP had in Provinciale Staten van Zeeland in de periode van 1919 tot op heden. Voor de duidelijkheid is ook het totale aantal zetels in Provinciale Staten weergeven. Hierdoor is het mogelijk een stijging/daling van het aantal SGP-zetels in perspectief te plaatsen t.o.v. het totaal aantal zetels. Ter verduidelijking: de oranje linker-as hoort bij het aantal SGP zetels, de blauwe rechter-as bij het totaal aantal zetels.

Stabiele achterban
De SGP heeft al sinds jaar en dag een zeer stabiele achterban. Landelijk haalt de SGP bij de Tweede Kamerverkiezingen meestal een kleine 2% van het totaal aantal stemmen. In Zeeland ligt dat percentage een stuk hoger. Bij de eerste Provinciale Statenverkiezingen in 1919 werd 5,2% van de Zeeuwse stemmen op de SGP uitgebracht. Van de 46.882 Zeeuwen die naar de stembus gingen, stemden toen 2.438 mensen op de SGP. In 2023 is het aantal SGP-stemmers gegroeid naar 22.692 (12,4%), in totaal stemden toen 182.707 mensen. In de tussenliggende periode schommelde het aantal stemmen dat op de SGP werd uitgebracht vaak tussen de 8 en 11 procent.

SGP als coalitiepartij
In de geschiedenis van de SGP in Zeeland zijn tot op heden 3 gedeputeerden geweest die in het college van Gedeputeerde Staten het Bijbelse geluid hebben laten horen.

Gedeputeerde R. van Ommeren (1978-1982)
In 1978 behaalde de SGP in Zeeland een unicum door als eerste SGP-fractie in Nederland een gedeputeerde af te vaardigen. Nadat in 1978 de onderhandelingen tussen CDA, PvdA en VVD waren vastgelopen, werd Van Ommeren in het college van Gedeputeerde Staten gekozen (RD, 25 april 1987). Hij beheerde de portefeuilles volksgezondheid en maatschappelijk welzijn. In 1982 kwam bij de nieuwe coalitie-onderhandelingen, ondanks zijn geroemde bestuurlijke kwaliteiten, een einde aan zijn loopbaan als gedeputeerde. In de periode van 1966-1978 en 1982-1987 was Van Ommeren lid van Provinciale Staten namens de SGP.

Gedeputeerde G. van Heukelom (2003-2015)
Nadat de SGP een tijd lang (1982-2003) geen deel heeft uitgemaakt van het college van Gedeputeerde Staten, kwam er in 2003 opnieuw een SGP-gedeputeerde. Bij de onderhandelingen werd besloten om samen met VVD, CDA, PvdA en SGP een coalitie te vormen. De fractie schoof Van Heukelom naar voren als dagelijks provinciebestuurder. In zijn periode als gedeputeerde had Van Heukelom o.a. zaken als openbaar vervoer, onderwijs, economie, zorg, jeugdzorg, welzijn, bestuurlijke organisatie, communicatie en ontwikkelingssamenwerking in zijn portefeuille. In 2015 besloot Van Heukelom om na de Statenverkiezingen niet meer terug te keren als gedeputeerde. Bij zijn afscheid op 9 juli 2015 kreeg Van Heukelom uit handen van de commissaris van de Koning de Zeeuwse Commissarispenning voor bijzondere diensten. Die onderscheiding kreeg hij voor zijn jarenlange inzet en verdiensten voor de Zeeuwse samenleving.

Gedeputeerde H. van der Maas (2015-heden)
Toen Van Heukelom aangaf niet meer terug te zullen keren als gedeputeerde, schoof de SGP-fractie dhr. Van der Maas naar voren als kandidaat-gedeputeerde. Nadat tijdens de coalitie-onderhandelingen bleek dat VVD, CDA, PvdA ook in de nieuwe bestuursperiode verder wilden met de SGP, werd Van der Maas op 10 juli 2015 beëdigd als gedeputeerde. Van der Maas heeft o.a. de onderwerpen infrastructuur, mobiliteit, onderwijs, bestuur en leefbaarheid in zijn portefeuille.

 

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.