Agrarische sector

De agrarische sector is belangrijk voor Zeeland, zowel voor voedselvoorziening als voor regionale bedrijvigheid. Nederland is een van de grootste exporteurs in de wereld. Deze positie moeten we behouden en versterken. Robotisering, automatisering, thuiswerken, flexwerken en de toename van zzp‘ers zorgen voor een gewijzigde economische dynamiek in veel sectoren en deze ontwikkelingen gaan de agrarische sector evenmin voorbij. Die veranderingen bieden Zeeland ook kansen. Er is bijvoorbeeld sprake van vrijkomende agrarisch bebouwing (VAB).
Nieuwe invulling vraagt om adequaat beleid. Innovatie in de sector willen we blijven steunen en stimuleren met subsidie. Een voorbeeld is het agrarisch innovatie- en kenniscentrum de Rusthoeve.

Concreet:

  • De agrarische sector krijgt meer ruimte om zich te ontwikkelen, te verduurzamen en te verbreden met passende nevenactiviteiten (zoals kleinschalige campings/recreatie- woningen);
  • Hergebruik van bestaande boerderijen gaat boven nieuwbouw.
Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.